<<Trikovi za vas racunar>>

Go down

<<Trikovi za vas racunar>>

Komentar  Admin on Sat Nov 13, 2010 2:08 pm

Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se može pristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regedit ili regedit.exe. Kada jednom nađete vrednost, ime ili key koji ste tražili, kliknite na njega (da poplavi) i idite na File>Export... upišite neko ime po vašoj želji i kliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sačuvali deo registry baze koji modifikujete i možete ga vratiti kada duplo kliknete LMB na fajl koji ste napravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vrši tako što se pronađe odgovarajuća vrednost (mesto na kome se nalazite vidite u Status Bar-u koja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uključite je pod View>Status Bar), i pod padajućim menijem Edit odaberite New a zatim i vrednost tj. vrstu koja je naznačena.
________________________________________
40. Isključite ZIP Folders opciju Windows-a
Isključite opciju u Windowsu koja vam pokazuje zip fajlove kao direktorijume.

1. Idite na Start>Run... i ukucajte cmd
2. Kada vam se otvori DOS prompt kucajte REGSVR32 /U ZIPFLDR.DLL
3. Restartujte računar.

Ukoliko želite da uključite opciju ponovite proces pod 1. i u DOS prozoru kucajte REGSVR32 ZIPFLDR.DLL. Restartujte računar.
________________________________________
39. Dodajte Copy To i Move To Windows Explorer-u
1. Startujte regedit
2. Idite u HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers
3. Desno kliknite na ContextMenuHandlers i odaberite New pa zatim Key
4. Dodelite mu ime Copy To. Ponovite postupak i dodelite mu ime Move To.
5. Promenite (Default) string value za Copy To key u {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}
6. Promenite (Default) string value za Move To key u {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}
7. Restartujte računar i otvorite Windows Explorer. Kliknite na neki fajl ili direktorijum i imaćete dve nove opcije.
________________________________________
38. Kreirajte butabilni CD-ROM disk (boot cd)
Za ovaj postupak vam preporučujem da koristite RW disk kako ne bi uništavali CD diskove ako procedura ne uspe iz prve. Kada ste uspeli da kreirate butabilni CD na RW mediju i kada ste ga proverili, ponovite proceduru na običnom CD-u i odradite celu proceduru uključujući i ubacivanje vaših fajlova.
1. Morate naći fajl koji ima mogućnost da osposobi CD disk da bube butabilan. Pokušajte na sajtu http://www.bootdisk.com/ Takođe skinite fajl http://home.online.no/~msols/bootfiles.zip (za pravljenje WinXP boot diska). Nero u sebi ima image (sliku) butabilne diskete koju možete uspešno koristiti.
2. Skinite odgovarajući fajl i otpakujte ga u privremeni direktorijum ili ga prebacite u .ima format koristeći WinImage program ukoliko ste skinuli fajl sa BootDisk.com sajta. Alternativno, koristite .ima fajl koji se nalazi u NERO direktorijumu.
3. Startujte Nero program. Idite na File>New... Ukoliko se pojavi Wizard isključite ga pomoću Close Wizard dugmeta.
4. Odaberite CD-ROM (BOOT)
5. Idite na Boot tab i odaberite Image file u delu Source of boot image data. Za image fajl odaberite fajl koji ste pripremili, Nerov fajl ili fajl sa sajta BootDisk.com. Pod File of type namestite All Files (*.*).
6. Čekirajte Enable Expert Settings
7. Pod Kind of emulation: podesite No Emulation
8. Pod Boot message upišite Microsoft Windows XP SP1a
9. OBAVEZNO pod Load segment of sectors (hex!): upišite 07C0
10. OBAVEZNO pod Number of loaded sectors: upišite 4
11. Idite na ISO tab.
12. Pod File-/Directory name length namestite ISO Level 1 (Max. of 11 = 8 + 3 chars)
13. Pod Format namestite Mode 1
14. Pod Character Set namestite ISO 9660
15. Čekirajte Joliet
16. Pod Relax ISO Restrictions čekirajte sve stavke
17. Idite na Lable tab
18. Selektujte ISO9660 u padajućem meniju
19. Čekirajte Also use the ISO9660 text for Joliet
20. Idite na Dates tab i namestite Use the date and time from the original file
21. Idite na Burn (Write) tab
22. Čekirajte Write i Finalize CD (No further writing possible!)
23. Podesite Write Method na Track-At-Once
24. Isključite, ako je uključen Virus check
25. Kliknite na New
32. U File Browser prozoru nađite sadržaj koji hoćete da prebacite na disku i prebacite ih u ISO1 prozor. Fajlovi koji se nalaze na boot disketi ne trebate prebacivati.
33. Kliknite na Write (Burn) dugme i kliknite na Write (Burn) u tom prozoru.
34. Kada se proces završi ugasite Nero i pokušajte da butujete računar sa napravljenog CD diska
________________________________________
37. Napravite instalacioni Windows XP SP1a CD
Ovaj proces se zove slipstiming (slipstreaming). Omogućava vam da napravite instalacioni CD Windowsa XP na kom se ujedno nalazi i SP1a (service pack 1a). Ovo je izuzetno korisno ukoliko često reinstalirate sistem, ili ne želite da se zamajavate oko ponovne instalacije SP1a. Takođe ovo je odličan način za bekapovanje vašeg originalnog Windows XP CD diska pri čemu mu dodajete service pack kako kasnije ne bi morali da ga posebni instalirate i time dodatno opteretite sistem. Ovo je savršeno i potpuno legalan proces i ne postoji mogućnost nikakvog narušavanja ničijih prava.
Za ovaj postupak vam je potrebno sledeće:
- Windows XP instalacioni CD
- Najnoviji SP (service pack). U ovom momentu SP1a
- butabilni fajl koji možete naći na sajtu http://www.bootdisk.com/ Skinite butabilni fajl za Win XP\2K.
- Prazan CD disk (još bolje RW radi provere i da ne bi uništili CD ukoliko nešto ne proradi)
- Nero Burning Rom(e) program
- CD-R ili CD-RW uređaj.
1. Napravite na C: disku direktorijum XP i u njemu sledeće direktorijume CD-ROOT, XP-BOOT, i XP-SP1
2. Prekopirajte ceo sadržaj Windows XP instalacionog CD-a u direktorijum CD-ROOT
3. Prekopirajte Service Pack (sp1a) fajl u direktorijum C:\XP
4. Preimenujte Service Pack (sp1a) fajl u XP-SP1.EXE
5. Idite na Start>Run... i ukucajte sledeće C:\XP\XP-SP1.EXE -U -X:C:\XP\XP-SP1. Ovim ste otpakovali SP1.
6. Idite na Start>Run... i ukucajte sledeće C:\XP\XP-SP1\UPDATE\UPDATE.EXE -S:C:\XP\CD-ROOT. Ovim ste pokrenuli update (nadogradnju) Originalne verzije Windowsa na SP1a verziju što nam je i bio cilj. Sačekajte neko vreme i proces će se završiti, nadamo se uspešno. Ukoliko nešto nije u redu, proverite da li ste sve dobro kucali.
7. Startujte Nero program. Idite na File>New... Ukoliko se pojavi Wizard isključite ga pomoću Close Wizard dugmeta.
8. Odaberite CD-ROM (BOOT)
9. Idite na Boot tab i odaberite Image file u delu Source of boot image data. Za image fajl odaberite fajl koji ste skinuli sa interneta i koji ste otpakovali u XP-BOOT direktorijum. Pod File of type namestite All Files (*.*). Fajl koji tražimo se verovatno naziva boot.bin
10. Čekirajte Enable Expert Settings
11. Pod Kind of emulation: podesite No Emulation
12. Pod Boot message upišite Microsoft Windows XP SP1a
13. OBAVEZNO pod Load segment of sectors (hex!): upišite 07C0
14. OBAVEZNO pod Number of loaded sectors: upišite 4
15. Idite na ISO tab.
16. Pod File-/Directory name length namestite ISO Level 1 (Max. of 11 = 8 + 3 chars)
17. Pod Format namestite Mode 1
18. Pod Character Set namestite ISO 9660
19. Čekirajte Joliet
20. Pod Relax ISO Restrictions čekirajte sve stavke
21. Idite na Lable tab
22. Selektujte ISO9660 u padajućem meniju
23. Pod Volume Label, System Identifier, Volume Set i Application upišite WINXP_SP1_EN
24. Pod Publisher i Data Preparer upišite MICROSOFT_CORPORATION
25. Čekirajte Also use the ISO9660 text for Joliet
26. Idite na Dates tab i namestite Use the date and time from the original file
27. Idite na Burn (Write) tab
28. Čekirajte Write i Finalize CD (No further writing possible!)
29. Podesite Write Method na Track-At-Once
30. Isključite, ako je uključen Virus check
31. Kliknite na New
32. U File Browser prozoru nađite direktorijum C:\XP\CD-ROOT i sav njegov sadržaj prebacite u ISO1 prozor
33. Kliknite na Write (Burn) dugme i kliknite na Write (Burn) u tom prozoru.
34. Kada se proces završi ugasite Nero i pokušajte da butujete računar sa napravljenog CD diska
________________________________________
36. System Restore zauzima mnogo HDD prostora
Windows XP ima odličnu opciju da snimi sliku sistema kako bi se ovaj, u slučaju nege greške, mogao vratiti na pređašnje stanje u kome je radio bez problema. Iako odlična opcija za početnike i one koji stalno modifikuju sistem, opcija je suvišna profesionalcima i onima koji dobro poznaju windows operativni sistem. Bez obzira na nivo poznavanja sistema, System Restore praktično jede prostor na HDD-u, jer periodično pravi backup systema. To ponekad dovodi do usporenja u radu, a zbog neograničene mogućnosti bekapa i velikog potrošenog mesta na HDD-u. Ukoliko želite da imate koliku toliku sigurnost i ostavite uključen System Restore, ograničite u prostor za bekapovanje. Ovo neće uticati na kvalitet bekapa, već će umesto da pravi i čuva 10 bekapa na sistemu, čuvati samo 2 ili 3 što je i više nego dovoljno. Ovi iskusniji ili oni koji imaju neki drugi vid bekapa sistema (Norton Ghost npr.) mogu i da isključe ovu opciju. System Restore se podešava na sledeći način (Ukoliko želite da isključite System restore pročitajte samo stavke 1 i 2. Ukoliko želite da ograničite prostor koji backup zauzima preskočite stavku 2.):

1. Idite na Start>Programs>Accessories>System Tools>System Restore
2. Da bi ga isključili čekirajte opciju "Turn off System Restore on all drives". Kliknite na Apply, pa na OK. Restartujte sistem.
3. Da bi mu ograničili prostor koji će bekap zauzimati, odčekirajte opciju "Turn off System Restore on all drives" ukoliko je čekirana i kliknite na Apply. Ukoliko nije čekirana kliknite na drajv za koji hoćete da podesite System Restore prostor i kliknite na Settings.
4. Neka normalna i pristojna veličina koja je sasvim dovoljna je 500 MB, pa je pomoću slajdera i podesite. Kada ste podesili slajder na odgovarajuću vrednost kliknite na OK.
5. Isti postupak uradite i za druge drajvove ako ih imate (ukoliko imate više particija).
6. Kada ste sve podesili kliknite na Apply pa na OK i restartujte sistem.
________________________________________
35. Ubrzajte start posle pada sistema
Svaki put kada se Windows XP zamrzne ili na drugi način ugasi zbog bilo kakve greške, on vrši dump memorije radi dijagnoze i utvrđivanja pada sistema. Ukoliko imate mnogo memorije dump može da traje vrlo dugo. Podesite par opcija i rešite se sličnih problema.

1. Idite na Start>Settings>Control Panel
2. Kliknite na System ikonicu duplim klikom
3. Odaberite tab Advanced
4. Pod delom Startup and Recovery kliknite na Settings
5. Pod System failure isključite Automatic Restart. Ostale dve opcije ostavite čekirane a ako nisu čekirajte ih
6. Pod Write debugging information postoji padajući meni u kome možete odabrati četiri opcije. Odaberite Small memory dump (64 KB) na taj način što će te da kliknete na malu strelicu koja pokazuje na dole i odabrati navedenu opciju.
7. Kliknite na OK i opet na OK. Pogasite sve prozore a zatim restartujte računar.
________________________________________
34. Isključite hibernaciju i oslobodite mesto na HDD-u i ...
Windows XP po defaultu ima uključenu hibernaciju koja služi da bi računar ostao u aktivnom stanju tj. u stanju kom je bio pre hibernacije. Time Windows sav sadržaj memorije kopira na HDD i podiže ga pri podizanju računara iz stanja hibernacije. Fajl je veličine vaše memorije tj. ako imate 512 MB memorije toliki će biti i hibernacioni fajl, a ako imate 2 GB memorije... pa fajl hibernacije će biti mnogo velik. Pored toga ponekad računar sam od sebe ulazi u stanje hibernacije što može poprilično da iritira. Isključite hibernaciju na sledeći način:
1. Idite na Start>Settings>Control Panel>Power Options
2. Kliknite na Hibernate tab i isključite (dečekirajte) "Enable Hibernation"
3. Kliknite na OK i restartujte računar.
________________________________________
33. Isključite recent documents history
1. Idite na Start>Run... i kucajte gpedit.msc
2. Idite na User Configuration - Administrative Templates - Start Menu and Taskbar
3. Duplo kliknite na "Do not keep history of recently opened documents"
4. Odaberite Enabled i kliknite na Apply i na OK. Pogasite sve prozore i restartujte računar.
________________________________________
32. Isključite Windows Messenger na xxx-ti način
1. Startujte Windows Explorer
2. Idite u C:\Program Files\Messenger
3. Preimenujte direktorijum Messenger u npr. Messenger_isključen ili Messenger2
NAPOMENA: Ovaj tweak ne usporava niti na bilo koji način utiče na rad Outlook-a.
NAPOMENA 2: Uklanjanje Windows Messenger-a će onemogućiti pravilan rad i može ugroziti kompletan rad remote assistance-a, whiteboard-a i application sharing-a.
________________________________________
31. Vratite sortiranje u Windows Exploreru u normalu
Posle instalacije Windows XP SP1 service pack dodatka, sortiranje u Windows Exploreru je postalo vrlo čudno. Dok je ranije Windows sortirao određene fajlove i direktorijume na određen način, sa SP1 je sve postalo obrnuto.
Windows sortiranje direktorijuma
pre SP1 instalacije posle SP1
0
00
000
0000
00000 00000
0000
000
00
0
Da bi vratili sortiranje u pređašnje stanje, uradite sledeće:
1. Startujte regedit
2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
3. Ukoliko pod Policies ne možete da nađete Explorer stavku napravite novi KEY i dajte mu ime Explorer pa će vam se u Policies pojaviti još jedna stavka i imaće ikonicu kao direktorijum. Kliknite na Explorer da poplavi i nastavite na sledeću tačku. Ukoliko pod policies stavka Explorer postoji nije potrebno praviti novi key.
3. Nađite stavku "NoStrCmpLogical" a ako ne postoji napravite novi DWORD sa navedenim imenom
4. Unesite vrednost "1" da bi podesili metod sortiranja koji je karakterističan za Windows 2000 tj. za Windows XP pre instalacije SP1 dodatka.
NAPOMENA: Ovaj postupak radi samo ukoliko ste instalirali SP1.
________________________________________
30. Povećajte sitne fontove na web stranicama
1. Držite pritisnut taster CTRL na vašoj tastaturi. Dok je taster pritisnut upotrebite točkić vašeg miša da povećate i smanjite fontove.
________________________________________
29. Isključite Web Content u Exploreru i Desktopu
Pored toga što isključuje Web Content, takođe i uklanja "Desktop" tab iz Display Properties-a. Ukoliko niste u mogućnosti da uključite Active Desktop, uključite ovu opciju.

1. Startujte regedit
2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
3. Pronađite stavku "ClassicShell" a ako je nema napravite novi DWORD sa navedenim imenom
4. Unesite vrednost "0" ako hoćete da uključite Web Content, a "1" ako hoćete da ga isključite
5. Restartujte Windows.
________________________________________
28. Isključite Task Scheduler startovanje iz IE-a
Windows Explorer 6.0 i kasniji startuju Task Scheduler kad god se spajaju na neki server. Ovo rezultuje u usporenom surfovanju. Ovo se isključuje na sledeći način:
1. Startujte regedit
2. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/ CurrentVersion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
3. Nađite stavku u levom prozoru {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} i izbrišite je (obeležite je da poplavi i pritisnite taster Delete na tastaturi)
4. Restartujte Windows.
________________________________________
27. Isključite dosadni Script Debuging i Error prozore
1. Startujte Internet Explorer
2. Otvorite padajući meni Tools i odaberite opciju Internet Options. Kliknite na Advanced tab.
3. Nađite stavku "Disable Script Debugging" i čekirajte je.
4. Nađite stavku "Display a notification about every script error" i isključite je (dečekirajte je).
5. Restartujte računar i dosadni prozori bi trebalo da nestanu.
________________________________________
26. Povećajte privatnost brisanjem Temp fajlova iz IE-a
1. Otvorite Internet Explorer i idite na Help>About. Proverite da li vam je verzija IE 6.0 ili veća. Ako jeste nastavite, a ako nije onda navedena opcija nije implementirana u vašu verziju IE-a.
2. Idite na Tools padajući meni u IE-u i odaberite Internet Options. Kliknite na advanced tab.
3. U delu Security pronađite Empty Temporary internet files folder when browser is closed stavku i čekirajte je.
4. Restartujte računar i posle svakog gašenja Internet Explorera sadržaj privremenih internet fajlova (Temporary Internet Files) tj. direktorijuma sa skinutim stranicama, slikama i ostalim sadržajem će biti izbrisan.
________________________________________
25. Povećajte Keep-Alive Time-Out radi sigurnije konekcije
1. Startujte regedit
2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
3. Nađite stavku "KeepAliveTimeout" a ako ne postoji napravite novi DWORD sa tim imenom
4. Unesite vrednost "120000".
________________________________________
24. Fat32 particija veća od 32GB na Windows XP-u
1. Nabavite Windows 98 butabilnu disketu
2. Podignite računar sa nje i startujte fdisk
3. Particionišite drajv kako god želite ali pazite da vam particija ne bude veća od 120GB
4. Windows 98 disketu ostavite u drajvu i restartujte računar i kada se računar podigne sa te diskete formatirajte drajv
5. Ubacite Windows XP butabilni CD i izbacite disketu. Restartujte računar i uđite u bios. U biosu namestite da se računar startuje sa CD uređaja (first boot device cd-rom). Snimite podešavanja i izađite iz biosa (save changes and exit).
6. Nastavite sa instalacijom windows XP sistema i kada vas windows pita na koju particiju da se instalira odaberite particiju koju ste upravo formatirali. Tada će vam se pojaviti nekoliko opcija i tu je potrebno odabrati poslednju opciju koja govori windowsu da se instalira na tom disku bez da pravi neke izmene.
7. Nastavite instalaciju Windows XP OS-a normalno i kada se instalacija završi imaćete Windows XP na Fat32 fajl sistemu.
________________________________________
23. Isključivanje Update Device Driver Wizard-a
1. Startujte regedit
2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Driver Signing
3. Nađite stavku "NoDevMgrUpdate" a ako ne postoji napravite novi DWORD sa tim imenom
4. Unesite novu ili modifikujte postojeću vrednost na "1".
________________________________________
22. Isključivanje Windows-ove zaštite fajlova
Windows XP i Windows 2000 u sebi imaju zaštitu fajlova koja ponekad zna da pravi probleme tako što ne dozvoljava modifikaciju raznih fajlova uključujući i njihovo premeštanje, preimenovanje, brisanje i sl. Sledećim postupkom možete ukloniti tj. isključiti tu opciju. NAPOMENA: Ova procedura zahteva viši nivo poznavanja računara i autor ove stranice se ograđuje od bilo kakvih problema koji mogu nastati korišćenjem ovog opisa ili bilo kakvih gubitaka ili kvarova sistema. Sve radite na sopstveni rizik.
1. Ova procedura prepravljanje registry baze je izgleda isključena u Windows XP i Windows 2000 operativnom sistemu, ali je potrebna posle modifikacije sistemskog fajla. Na Win2K i Win2K SP1 registry procedura funkcioniše.
2. Startujte regedit
3. Idite u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
4. Pronađite "SFCDisable" a ukoliko ne postoji kreirajte novi DWORD sa navedenim imenom.
5. Vrednosti koje se mogu uneti su sledeće:
0 - da bi se opcija uključila
1 - opcija isključena, ali će pri startu sistema da iskoči upitnik da se opcija uključi
2 - opcija je isključena samo za sledeći start sistema, a posle toga se sama uključuje bez upitnika
4 - uključena, ali postoji upitnik da se isključi
ffffff9d - da se totalno isključi
6. Postavite vrednost koja odgovara vašoj želji. Da bi skroz isključili ovu opciju u vrednost (value) ukucajte ffffff9d.
7. restartujte sistem da bi podešavanja bila aktivirana.
U Windows XP i Windows 2000 SP2 je pre ovog registry tvika uraditi sledeće:
Windows XP

1. Otvorite Windows Explorer i idite u C:\WINDOWS\SYSTEM32 i nađite fajl SFC_OS.DLL
2. Obeležite ga (da poplavi) i pritisnite redom sledeću kombinaciju tastera na tastaturi CTRL+C a zatim CTRL+V i još jednom CTRL+V. Ovi ste napravili kopije ovog fajla koje se zovu Copy of SFC_OS.DLL i Copy (2) of SFC_OS.DLL.
3. Prekopirajte Copy (2) of SFC_OS.DLL u neki privremeni direktorijum npr. napravite direktorijum na C: disku C:\0\ i tu iskopirajte fajl.
4. Preimenujte Copy of SFC_OS.DLL u Copy of SFC_OS.DL_ da ga sistem ne bi učitavao na sledećem butu i time pravio probleme. Time ste sačuvali originalni fajl koji možete ponovo koristiti ako dođe do nekih neželjenih efekata.
5. Fajl Copy (2) of SFC_OS.DLL preimenujte u SFC_OS2.DLL i otvorite ga u nekom HEX editoru, npr WinHex ili nešto slično.
6. Za Windows XP bez SP1 (service pack 1) idite na offset 0000E2B8 (0E2B8h) i nađite vrednosti "8B" i "C6".
7. Za Windows XP sa SP1 (service pack 1) idite na offset 0000E3BB (0E3BBh) i nađite vrednosti "8B" i "C6".
NAPOMENA: Ukoliko niste našli ove vrednosti na naznačenom offsetu ne nastavljajte dalje i obrišite sve fajlove koje ste napravili a proceduru prekinite.
8. Vrednosti "8B" i "C6" zamenite sa "90" tako da umesto da piše "8BC6" piše "9090".
9. Idite na Start>Run... i kucajte cmd i kada vam se otvori komandni prozor kucajte cd c:\0\
10. U komandnom prozoru kucajte sledeće komande

copy c:\0\sfc_os2.dll c:\windows\system32\sfc_os.dll /y
copy c:\0\sfc_os2.dll c:\windows\system32\dllcache\sfc_os.dll /y

11. Ukoliko vam Windows zatraži CD kliknite na Cancel. Restartujte sistem i uradite registry tvik koji se nalazi na početku teksta. Restartujte računar i zaštita fajlova bi trebalo da je ukinuta. Sada vam se ne bi trebalo dešavati da ne možete da obrišete neki fajl.

Windows 2000 SP2
1. Otvorite Windows Explorer i idite u C:\WINNT\SYSTEM32 i nađite fajl SFC.DLL
2. Obeležite ga (da poplavi) i pritisnite redom sledeću kombinaciju tastera na tastaturi CTRL+C a zatim CTRL+V i još jednom CTRL+V. Ovi ste napravili kopije ovog fajla koje se zovu Copy of SFC.DLL i Copy (2) of SFC.DLL.
3. Prekopirajte Copy (2) of SFC.DLL u neki privremeni direktorijum npr. napravite direktorijum na C: disku C:\0\ i tu iskopirajte fajl.
4. Preimenujte Copy of SFC.DLL u Copy of SFC.DL_ da ga sistem ne bi učitavao na sledećem butu i time pravio probleme. Time ste sačuvali originalni fajl koji možete ponovo koristiti ako dođe do nekih neželjenih efekata.
5. Fajl Copy (2) of SFC.DLL preimenujte u SFC2.DLL i otvorite ga u nekom HEX editoru, npr WinHex ili nešto slično.
6. Idite na offset 00006211 (6211h) i nađite vrednosti "8B" i "C6".
NAPOMENA: Ukoliko niste našli ove vrednosti na naznačenom offsetu ne nastavljajte dalje i obrišite sve fajlove koje ste napravili a proceduru prekinite.
8. Vrednosti "8B" i "C6" zamenite sa "90" tako da umesto da piše "8BC6" piše "9090".
9. Idite na Start>Run... i kucajte cmd i kada vam se otvori komandni prozor kucajte cd c:\0\
10. U komandnom prozoru kucajte sledeće komande

copy c:\0\sfc2.dll c:\winnt\system32\sfc.dll /y
copy c:\0\sfc2.dll c:\winnt\system32\dllcache\sfc.dll /y

11. Ukoliko vam Windows zatraži CD kliknite na Cancel. Restartujte sistem i uradite registry tvik koji se nalazi na početku teksta. Restartujte računar i zaštita fajlova bi trebalo da je ukinuta. Sada vam se ne bi trebalo dešavati da ne možete da obrišete neki fajl.
________________________________________
21. Isključite prijavljivanje nedostatka mesta na HDD-u
1. Startujte regedit
2. Idite u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
3. Ukoliko ne postoji napravite novu DWORD stavku sa imenom "NoLowDiskSpaceChecks" i dodelite joj vrednost "1" a ukoliko postoji promenite vrednost u "1".
4. Restartujte Windows i više nećete dobijati obaveštenja da imate malo mesta na Hard Disku.


Windows Tips&Tricks 61 - 80
Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se može pristupiti kroz program RegEdit.exe (Start>Run... i ukucajte regedit ili regedit.exe. Kada jednom nađete vrednost, ime ili key koji ste tražili, kliknite na njega (da poplavi) i idite na File>Export... upišite neko ime po vašoj želji i kliknite na Save dugme. Ovim postupkom ste sačuvali deo registry baze koji modifikujete i možete ga vratiti kada duplo kliknete LMB na fajl koji ste napravili (sa Save dugmetom). Kreiranje stavke se vrši tako što se pronađe odgovarajuća vrednost (mesto na kome se nalazite vidite u Status Bar-u koja se nalazi u donjem delu regedit prozora. Ako se ne vidi uključite je pod View>Status Bar), i pod padajućim menijem Edit odaberite New a zatim i vrednost tj. vrstu koja je naznačena.
________________________________________
80. Promenite boju pozadine pri Logon-u
1. Startujte regedit
2. Idite u HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors\ i pronađite stavku Background.
3. Kliknite na prazno mesto na desktopu i odaberite Properties. Kliknite na Apperance tab i zatim na Advanced dugme.
4. Kliknite na pozadinu (van svakog prozora i ako je niste menjali obično je tamno plava). Kliknite na Color 1 i odaberite Other...
5. Brojeve koje ste videli pod Background i regedit programu odgovaraju bojama pod Red, Green i Blue respektivno. Kada nađete boju koju želite, zapišite vrednosti. Idite u regedit i duplo kliknite na Background stavku. Upišite brojeve koje ste zapisali i kliknite na Apply (OK).
6. Zatvorite sve Display Properties prozore tako što će te kliknuti na Cancel a ne na OK. Na ovaj način nećete promeniti ništa na desktopu.
7. Restartujte računar. Pokušajte da se LogOff-ujete i vidite da li se boja promenila.
________________________________________
79. Windows ne može da nađe Rundll32.exe
Ukoliko dobijete poruku: "Windows cannot find C:\Windows\Rundll32.exe, make sure you typed the name correctly and try again.", moguće je da imate virus, da vam je Rundll32.exe pokvaren ili ne postoji. U tom slučaju uradite sledeće:

1. Startujte Windows command prompt. Idite na Start>Run... i kucajte cmd.exe. Ubacite Windows XP instalacioni CD disk.
2. Kucajte expand <CD-ROM>\i386\rundll32.ex_ %Systemroot%\rundll32.exe i pritisnite enter. <CD-ROM> je slovo vašeg CD uređaja npr. e: ili d: i potrebno ga je zameniti sa slovom drajva u kom se nalazi Windows XP instalacioni CD disk.
3. Restartujte računar.
________________________________________
78. Windows Explorer uspori s vremena na vreme
Ukoliko vam se dešava da Windows Explorer uspori rad, sporo otvara direktorijume i sporo čita diskove (CD ili HDD) uradite sledeće.
1. Startujte notepad. Idite na Start>Run... i kucajte notepad.exe
2. Obeležite sledeći tekst od Windows do 00000001

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace\{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"NoFileFolderConnection"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"NoNetCrawling"=dword:00000001
Pritisnite CTRL+C kombinaciju tastera. Idite u notepad i pritisnite CTRL+V kombinaciju tastera na tastaturi.
3. Snimite fajl sa imenom npr. winexpslow.reg ili neko slično ime ali je važno da mu dodate .reg ekstenziju.
Pronađite snimljeni fajl u Windows Exploreru i duplo kliknite na njega da bi ga startovali.
4. Pojaviće vam se poruka koja glasi "Are you sure you .....". Kliknite na Yes.
5. Restartujte računar.

(Preuzeto iz The Tweaking Experience 2.0 help fajla)
________________________________________
77. Šta uraditi ako player ne pušta korektno vaše video fajlove
Ukoliko pri puštanju filmova, odnosno avi fajlova, dobijete poruku "File is corrupt. Seeking will be very slow.", prikaže vam se crni, sivi ili zeleni ekran a zvuk se u pozadini čuje, film ide normalno a zvuk se ne čuje i sl., sasvim sigurno imate problem sa kodecima a u retkim slučajevima i player-om. Moguće je da vam fali neko codec (u tom slučaju je potrebno instalirati taj kodek), da player nije ispravan (pronaći noviju ili stariju verziju), da DirectX ima problema sa AVI Splitter filterom (potrebno je reinstalirati DX). U ovom slučaju probajte da uradite sledeće:
1. Instalirajte sve potrebne kodeke. Najvažnije i najpotrebnije kodeke imate u sekciji Drivers & Codecs. Instalirajte ih sve i probajte da pustite film.
2. Instalirajte program GSpot (naći će te link u Korisni Programi) i ubacite fajl u njega. Kliknite na RENDER dugme koje se nalazi pri dnu ekrana programa. Ukoliko vam GSpot prijavi da je "Render failed", morate da vidite zbog čega film nije u mogućnosti da se pusti. Ukoliko kliknete na poruku "Render failed" otvoriće vam se prozor sa kratkim objašnjenjem šta nije u redu.
3. Ukoliko vam film ne radi i posle svega što ste pokušali, uradite sledeće. Pronađite program BSPlayer verziju 086.501(link do najnovije verzije je u sekciji Korisni Programi, a starije verzije možete naći pomoću nekog pretraživača kao npr. yahoo). Svaka novija verzija nema potrebne fajlove. Kada instalirate program (ili ga otpakujete) u njemu će te naći između ostalog fajlove ClearReg.exe i Unreg.bat. Startujte oba fajla. Kada završe sa operacijama, REINSTALIRAJTE DirectX. Ukoliko postoji novija verzija, nabavite je i instalirajte je ali bilo koja verzija može da posluži. Posle reinstalacije DX-a, restartujte računar. Startujte BSPlayer verziju 086.501 i iz njega pustite film. Ukoliko sve radi normalno, koristite ovaj player za puštanje filmova.
4. Pokušajte da instalirate i registrujete neki alternativni AVI Splitter filter. Jedna preporuka je Gabest's Avi Splitter Filter.
________________________________________
76. Kako popraviti Internet Explorer u WinXP OS-u.
Ponekad se dešava da se Internet Explorer pokvari tj. da se neki parametri ili fajlovi koje on koristi pokvare pa je potrebno reinstalirati Internet Explorer. Ukoliko imate posebnu instalaciju IE-a to nije problem, ali ukoliko je nemate možete je instalirati sa Windows XP instalacionog CD-a.

1. Idite na Start>Run... i kucajte cmd
2. Ubacite Windows XP instalacioni CD u CD uređaj.
3. u dos prozoru kucajte rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf
4. Pratite uputstva na ekranu.

________________________________________
75. Dugo startovanje Windowsa. Ubrzajte Windows boot.
Ukoliko vam se čini da se Windows XP dugo startuje, moguće je da mu smeta određeni program ili servis. Uradite sledeće:

1. Idite u Control Panel>Administrative Tools>Services
2. Pronađite Background Intelligent Transfer Service i isključite ga (stop) i podesite mu start opciju na Disabled.
3. Restartujte računar.

Ukoliko vam se i posle ovoga računar dugo startuje upotrebite program System Mechanic i isključite sve programe koji vam nisu neophodni a startuju se pri startu računara. Kao alternativu možete koristiti i mnogo jasniji i jednostavniji program koji se instalira kao cpl u kontrol panelu a čije je ime Startup Control Panel na sajtu http://www.mlin.net/ .
________________________________________
74. Isključite automatski restart računara
Windows se ponekad sam restartuje bez ikakvog razloga. To se dešava jer je uključena jedna opcija koja služi da bi se sistem i računar "spasili" od kvarova. Takođe opcija zna da nervira korisnike jer ne znaju zbog čega im se računar restartovao. Da bi sprečili automatski restart uradite sledeće:

1. Idite u Control Panel i startujte System panel
2. Kliknite na advanced tab i na Startup and Recovery Settings dugme
3. Isključite Automatically Restart u System Failure delu prozora.
4. Restartujte računar.
________________________________________

Admin
Admin

Broj komentara : 17
Join date : 2010-11-12

Vidi profil korisnika http://kasim-jasarevic.bosnianforum.com

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu