Savjeti i trikovi za OFFICE

Go down

Savjeti i trikovi za OFFICE

Komentar  Admin on Sat Nov 13, 2010 2:04 pm

Korištenje Office 2000 trake prečice Ako ste navikli u Officeu 97, vjerojatno ste primijetili da se traka s prečicama ne pojavljuje po osnovnoj postavi u Officeu 2000. Ako želite koristiti traku s prečicama, kliknite na Start, Programs, Microsoft Office Tools pa na Microsoft Office Shortcut Bar. Sada će se pojaviti okvir za dijalog koji vas pita da li želite pokrenuti traku prečica svaki puta kad pokrečete Windowse. Ako želite da se traka prečica automatski starta kliknite na Yes, a u suprotnom na No.
Kreiranje formule u Excelu Ovo je način kreiranja formule u Excelu--samo kliknite na odgovarajuću ćeliju da je označite i kliknite na Paste gumb na traci s alatima. Da biste vidjeli kako to radi upišite slijdeće
1
2
3
4
u ćelije A1 do A4. Sada kliknite na ćeliju A5 i kliknite na gumb Paste. U okviru za dijalog Paste dvostruko kliknite na Average. To će otvoriti okvir za dijalog koji će prikazati ćelije za dijalog koje se koriste u kalkulaciji. Ako su ćelije korektne (u ovom slučaju jesu), samo kliknite na OK. Srednja vrijednost će se prikazati u ćeliji A5.
Kako prikazati tipke prečica u Wordu Kad mičete pokazivač miša preku gumba na traci s alatima, iskoči mali oblačić na kojem piše funkcija pojedinog objekta. Također možete podesiti u Wordu da se prikazuje i tipka prečice uz pojedini gumb. Da biste to uradili, odaberite Tools, Customize. U okviru za dijalog kliknite na karticu Options. Uključite opciju 'Show shortcut keys in ScreenTips' i kliknite na OK. Obratite pažnju da ovo vrijedi za Word i PowerPoint, ali ne i za Excel.
Zumiranje u Excelu Vjerojatno znate da možete zumirati radni list i tako učiniti sadržaj ćelija lakšim za pregled. Ali da li ste znali da možete zumirati prema onome što ste selektirali? Pokušajte ovo: Unesite neke brojeve u ćelije D5 do D9. Selektirajte ćelije i odaberite View, Zoom. U okviru za dijalog odaberite radio gumb 'Fit selection' i kliknite na OK.
Nakon što ste završili zumirani pregled, jednostavno pritisnite Ctrl+Z da bi poništili zum. Pa ipak, ovo ne funkcionira ako ste radili neke promijene dok je radni list bio zumiran--učinjene promijene bit će poništene. U tom slučaju, odaberite View, Zoom ponovo. Odaberite radio gumb '100%' i kliknite na OK.
Kako obojati nanovo sliku u PowerPointu Pretpostavljamo da ste ubacili ClipArt sliku u PowerPoint slajd. Slika je onakva kakvu želite, osim što haljina žene na slici je crvena, a vi želite da bude zelena. Nema problema (ili, nema velikog problema). Kliknite desnom tipkom na sliku i odaberite Format Picture. U okviru za dijalog kliknite na karticu Picture pa na Recolor.
Kada se otvori okvir za dijalog Recolor Picture, kliknite na strelicu na desnoj strani 'Nove' liste boja i odaberite novu boju. Kada završite, kliknite na OK. Vratili ste se u okvir za dijalog Format Picture. Kliknite ponovo na OK da bi zatvorili okvir za dijalog i sačuvali promjene.


Excel zaglavlja i podnožja:
Ako želite dodati svoja vlastita zaglavlja i podnožja na Excelov radni list, otvorite ga i odaberite File, Page Setup. U okviru za dijalog kliknite na karticu Header/Footer. Unesite što želite za zaglavlje i podnožje i kliknite na OK da biste spremili uneseno i zatvorili okvir za dijaog

Oblikovanje Excelovih ćelija Kada radite u Excelu, ponekad trebate oblikovati pojeditn ćelije. Kliknite na ćeliju koju želite oblikovati pa odaberite Format, Cells da biste otvorili okvir za dijalog Format Cells. Također možete kliknuti desnom tipkom na ćeliju i odabrati Format Cells, ili možete kliknuti na ćeliju i pritisnuti kombinaciju tipki Ctrl + 1 da biste otvorili okvir za dijalog. Ako koristite zadnju metodu, trebate koristiti tipku 1 na vrhu tipkovnice, ona na numeričkom dijelu ne radi.
Savjet za ravnalo u Wordu Ponekad je ravnalo u Wordu korisno na ekranu. Ali 99 posto vremena sva ravnala zauzimaju korisni dio ekrana. Zbog toga, držite ravnalo isključeno. Pa ipak, ako zatrebate ravnalo, pomaknite miša ispod donjeg ruba trake s alatoma (gdje se obično nalazi ravnalo) i ravnalo će iskočiti. Da biste isključili prikaz ravnala odaberite View, Ruler. Na isti ga način možete uključiti.
Trake s alatima u Wordu Možete koristiti miša da bi dovukli traku s alatima u prozor dokumenta. Ako dovučete prozor na jednu stranu prozora, on će se tamo usidriti. Pa ipak, ako je traka s alatima okvir za unos teksta (kao što je u Wordu traka s alatima Formatting), vidjet ćete okvir za unos teksta ako je traka usidrena vodoravno (na vrhu ili dnu ekrana). Ali ako je traka s alatima usidrena okomito, okvir za unos teksta postat će gumb. On nije izgubljen; samo je promijenio veličinu zato da zauzima manje prostora.


Ponavljanje PowerPoint tajmera Kada želite vrtiti automatski PowerPoint prezentaciju, trebate za svaki slajd odabrati vrijeme prikaza. Da biste to učinili, otvorite željenu prezentaciju za koju želite podesiti vrijeme i odaberite Slide Show, Rehearse Timings. Kada se pokrene prezentacija, vidjet ćete mali tajmer na ekranu. Gledajte tajmer i odlučite kada želite preći na drugi slajd. Kada želite, kliknite na slajd da bi prešli na drugi. Tajmer će se resetirati na nulu i početi brojati vrijeme za novi slajd. Kada dođete do zadnjeg slajda, PowerPoint vas pita da li želite spremiti postavljena vremena. Kliknite na Yes ako ste zadovoljni s postavljenim vremenima, odnosno na No ako niste.
Traženje paragrafa u Word dokumentima Pitali ste nas brži način za pronalaženje paragrafa u Wordu 2000. Sve što trebate učiniti je pritisnuti Ctrl+F da bi otvorili Find and Replace dijalog. Upišite u 'Find What' slijedeće: ^p i kliknite na Find Next. Word će pronaći novi paragraf svaki puta kada kliknete na Find Next. Napomena da ovo radi kada oznake paragrafa nisu vidljive.
PowerPoint Color efekt Da li ste gledali Čarobnjaka iz Oza nedavno? Film počinje kao crno-bijeli. Tak kada Dorothy otvara vrata u Oz, film iznenada postaje u boji. Zašto ne isprobate taj efekt u prezentaciji?
Da biste vidjeli kako to radi, pokrenite PowerPoint i otvorite prazan slajd. Odaberite Insert, Picture, ClipArt i ubacite bilo koju sliku. Zatim, odaberite Insert, Duplicate Slide da biste kopirali slajd. Vratite se na prvi slajd i odaberite sliku tako da kliknete na nju. Kada se pojavi traka s alatima Picture, kliknite na gumb Image Control (drugi s lijeva) i odaberite Grayscale. Sada, odaberite Slide Show, View Show. Kada se prikaže prvi slajd, kliknite mišem da biste se pomaknuli na drugi. Slika se prikazala na istom mjestu, ali sada u boji.
Stavljanje imena datoteke u Word podnožje Često nas pitate kako automatski ubaciti ime dokumenta u podnožje trenutnog dokumenta. To možete izvesti s makro naredbom. Da biste napisali makro naredbu, pokrenite Word i pritisnite F11 da pokrenete VBA editor. Ako trenutno nemate niti jedan modul, kliknite na Normal i odaberite Insert, Module. Sada dodajte ovaj kod:
Sub InsertInFooter()
Dim ThisFile As String
ActiveWindow.ActivePane.View.Type = wdPageView
ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = wdSeekCurrentPageHeader
If Selection.HeaderFooter.IsHeader = True Then
ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = wdSeekCurrentPageFooter
Else
ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = wdSeekCurrentPageHeader
End If
ThisFile = ActiveDocument.Name
Selection.TypeText ThisFile
ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = wdSeekMainDocument
ActiveWindow.View.Type = wdNormalView
End Sub

Pritisnite Ctrl+S da biste spremili novu makro naredbu, zatim pritisnite Alt+Q da se vratite u svoj dokument. Sada možete pritisnuti Alt+F8 da biste otvorili okvir za dijalog Macro i dvostruko kliknuti na InsertInFooter da bi pokrenuli makro naredbu. Ovu makro naredbu trebate pokrenuti samo jednom u svakom dokumentu.
Pokretanje Windows kalkulatora iz Excela Kao što znate, Windowsi 9x/Me/2000 sadrže jako dobar kalkulator. Kada radite u Excelu i zatrebate kalkulator, odete na Start, Programs itd. Ali stvar nije tako komplicirana kako izgleda. Postavite gumb kalkulator u Excelovu traku s alatima. Evo kako. Pokrenite Excel i odaberite View, Toolbars, Customize. U okviru za dijalog Customize kliknite na karticu Commands. Potom, pod Categories kliknite na Tools. Pomaknite se dolje do Commands liste i pronađite ikonu kalkulatora (označena je kao 'Custom'). Povucite ikonu na traku sa alatima i pustite tipku. Sada jednostavno možete otvoriti kalkulator pritiskom na ikonu u Excelu.


Prelazak u slijedeći dokument U Wordu za Windows 2000 možete rabiti nekoliko metoda za kretanje između otvorenih dokumenata. Dvije metode koje su rutinske u Wordu 97 i Wordu 2000: - zatvaranje prozora dokumenta iz izbornika i otvaranje drugog, ili - pritiskanje kombinacije tipki Ctrl+F6 U Wordu 2000 možete pritisnuti i Alt+Tab da bi se kretali između otvorenih dokumenata.
Dodavanje u Wordov AutoCorrect Kada trebate dodati riječ u AutoCorrect, odaberete Tools, AutoCorrect, upišete riječ i kliknete na Add. Tada kliknete na OK da bi zatvorili okvir za dijalog i prihvatili promijene. Ali postoji i kraći način. Sve što trebate je pritisnuti dvaput Enter. Jednom za Add i jednom za OK.
Široki PowerPoint slajd U zadnje vrijeme često nas pitate na koji način ubaciti široku sliku u PowerPoint prezentaciju. Savjetujemo vam da promijenite omjer prikaza slajda u koji želite ubaciti široku sliku. Da biste to učinili, odaberite File, pa Setup. U okviru za dijalog širinu ostavite kakva jest, a visinu povečajte na 10 cm (na primjer). Odaberite Insert, Picture, From File i ubacite željenu sliku.
Ulančane Excel ćelije Kada trebate združiti sadržaj dviju ćelija u treću, sigurno koristite =concatenate(a1,a2)
Ali postoji jednostavniji način: upišite
1
u ćeliju A1 i
2
u ćeliju A2. Sada kliknite na ćeliju A5 i upišite
=A1&A2
To je sve što trebate učiniti. Rezultat je nastao korištenjem formule za ulančavanje.

Male PowerPoint datoteke Ako često prenosite PowerPoint prezentaciju, sigurno želite zadržati što manje datoteke. Jedan način da to učinite je da rabite JPG slike umjesto BMP. JPG datoteke sadrže visok stupanj kompresije, tako da malo gubite na kvaliteti, ali to je zanemarivo za PowerPoint prezentaciju.


Neke Excel prečice Navodimo neke Excel prečice.
Da bi kopirali sadržaj ćelije u ćeliju ispod, kliknite na odredišnu ćeliju i pritisnite Ctrl+D.
Ako ćelija koju kopirate sadrži formulu, furmula se kopira korištenjem relativne adrese. Kao u primjeru, kreirajte malu radnu listu
s
1
2
3
4
u ćelijama A1 do A4. Sada unesite
3
4
5
6
u ćelije B1 do B5. Kliknite na ćeliju C1 i unesite
=sum(a2:b2)
i dobit ćete 4.
Sada kliknite na ćeliju C2 i pritisnite Ctrl+D. Vaš novi rezultat bit će 6, zato što će kopirana formula biti =sum(a2:b2).

Savjet za PowerPoint crtanje Ako kliknete na neki od PowerPoint alata za crtanje (pravokutnik, elipsa), možete ubaciti taj objekt i otvoriti okvir za dijalog Format AutoShape istovremeno. Samo kliknite na alat koji želite koristiti i dvostruko kliknite na slajd. Objekt je dodan na slajd i PowerPoint automatski otvara okvir za dijalog Format AutoShape. Kada odredite sve format postavke, kliknite na OK da zatvorite okvir za dijalog i spremite promijene.
Word Stilovi Nedavno ste nam postavili pitanje o Word stilovima: "Ako kliknemo na strelicu na okviru s popisom Style na traci Formatting, vidimo samo stilove koji su korišteni u trenutnom dokumentu. Kako dobiti ostale stilove?" Način je jednostavan, ali baš nije očigledan za korisnike Worda. Pritisnite tipku Shift i kliknite na strelicu desno od okvira s popisom Style. Tako ćete prikazati sve dostupne stilove.
Kružno ponavljanje PowerPoint prezentacijE Pretpostavljamo da želite namjestiti da se prezentacija u PowerPointu kružno ponavlja. Najbolji način da to učinite je da odaberete Kiosk mod. Pokrenite PowerPoint i otvorite željenu prezentaciju. Nakon toga odaberite Slide Show, Set Up Show. Kad se otvori dijalog, odaberite 'Browsed at a kiosk (full screen)' radio gumb. Kliknite na OK da bi zatvorili dijalog. Trebat ćete postaviti vremensko usklađivanje, odaberite Slide Show, Slide Transition. Odaberite opciju Automatically After i postavite vrijeme koje želite između slajdova. Kliknite na Apply to All da bi postavili sva vremena između slajdova na jednaku vrijednost i zatvorite okvir za dijalog. Kada želite izači iz prezentacije, pritisnite tipku Esc.
Crtanje oblika u Excelovom radnom listu Kada crtate AutoShapes u Excelu često ih želite poravnati sa linijama tablice radnog lista. Da biste vidjeli kako ovo radi pokrenite Excel, i pogledajte da li vidite traku s alatima Drawing. Ako nije uključena, odaberite View, Tolbars, Drawing. Kliknite na alat Rectangle. Pritisnite i držite tipku Alt dok crtate pravokutnik. Stranica pravokutnika bit će savršeno poravnata sa linijama na radnij površini.


Ispis Word dokumenta iz Windows Explorera Da li ste znali da možete ispisati Word dokument iz Windows Explorera? Pokušajte ovo: pokrenite Windows Explorer i pronađite *.doc datoteku. Označite datoteku i odaberite File, Print. Otvorit će se Word, ispisati dokument na osnovni pisaš i potom zatvoriti.
Ako želite, na ovaj način možete ispisati više dokumenata odjednom. Označite prvi dokument, potom pritisnete tipku Ctrl i označite druge dokumente. Tada odaberete File, pa Print.
Kretanje u krug u PowerPointu Ako želite doći na prvu stranicu u PowerPoint slide showu, pritisnite Ctrl + Home, a na zadnju doći ćete kombinacijom tipki Ctrl + End.
Kroz slide show možete se kretati tipkama Page Up i Page Down.
Jednostavne Excel kalkulacije Pokrenite Excel i utipkajte
1
2
3
4
5
u ćelije A1 do A5. Sada otiđite u ćeliju A7 i izračunajte sumu ćelija od A1 do A5. Možete upisati formulu. Ili možete samo kliknuti na ćeliju A7, pritisnuti kombinaciju tipki Alt+Shift+0 (nula) i zatim pritisnuti Enter.
Brzi pristup Slide Masteru u PowerPointu U PowerPointu 2000 možete pristupiti raznim načinima pregleda koristeći malu tarku s alatima u donjoj lijevoj strani prozora. Ako pređete pokazivačem miša preko tih gumba, vidjet ćete funkciju svakog od njih. Ali vi želite vidjeti Slide Master. Što učinita ako želite otvoriti Slide Master? Samo držite tipku Shift i kliknite na gumb Slide View.
Dijeljenje Excelove radne liste Da li ste znali da dvoje ljudi mogu raditi na istoj Excelovoj radnoj listi u isto vrijeme? Pretpostavljamo da imate LAN (lokalnu mrežu) i možete uštedjeti dosta vremena ako vi i vaš suradnik imate istovremeno pristup radnoj listi. Evo što trebate učiniti. Otvorite radnu listu i odaberite Tools, Share Workbook. U okviru za dijalog Share Workbook odaberite okvir za izbor nazvan "Allow changes by more than one user at the same time. This also allows workbook merging." Kliknite na OK da zatvorite okvir. Sada tražite od nekog da otvori istu radnu listu. Vidjet ćete da je djeljenje radne liste nije teško.


Označeni popis u Wordu Stvaranje označenog popisa je u Wordu jako jednostavno. Ne trebate kliknuti niti na jednu komandu. Sve što trebate je da upišete
* (asteriks)
sa razmakom. Tada napišite rečenicu i pritisnite Enter. Word će automatski ubaciti osnovnu oznaku. Da bi završili s označenim popisom samo pritisnite dva puta Enter.
Teksture za Excel tablice Kada morate načiniti tablicu u Excelovoj radnoj listi, izgledat će ljepše aku u pozadinu ubacite teksturu. Probajte ovo: pokrenite Excel i otipkajte nekoliko brojeva. Označite brojeve i odaberite Insert, Chart. Kada se otvori Chart Wizard kliknite na Finish. Zatim, kliknite desnom tipkom na pozadinu grafikona i odaberite Format Plot Area. U okviru za dijalog kliknite na Fill Effects. U okviru za dijalog Fill Effects odaberite karticu Texture. Dvostruko kliknite na teksturu po želji. Iz dijaloga izađite klikanjem na OK.
Podešavanje Word Gramatike Ako često pišete pisma i druge dokumente u Wordu 2000, sigurno ste otkrili Grammar checker, ali on ne mora biti tako krut ako to ne želite. To možete jednostavno ispraviti. Pokrenite Word i odaberite Tools, Options. U okviru za dojalog Options kliknite na karticu Spelling & Grammar. Kliknite na strelicu desno od liste Writing style. Iz liste odaberite Casual. Kliknite na OK da spremite postavke i zatvorite okvir za dijalog. Vidjet ćete da je Word u gramatici mnogo blaži nego prije.
Kreiranje naslova Word Tablica Pretpostavljamo da ste već dodavali tablice u Word dokumente. Sada želite dodati naslov tablici. Ne morate činiti ništa zastrašujuće, samo kliknite u tablicu da biste je označili, i odaberite Insert, Caption. U okviru za dijalog Caption odaberite vrstu naslova koji želite i kliknite na OK.
Korištenje početnog velikog slova Početno veliko slovo jako može poboljšati izgled vašeg dokumenta. Ali budite pažljivi -- vrlo je lako pretjerati s velikim početnim slovom. Da bi vidjeli kako radi veliko početno slovo, pokrenite Word i otvorite prazan dokument. Utipkajte rečenicu ili dvije, i kliknite bilo gdje na upisanom tekstu. Odaberite Format, Drop Cap. Kada se otvori okvir za dijalog kliknite na Dropped i potom na OK.


Velika početna slova u Word dokumentu Velika početna slova su tehnička izmišljotina za dotjerivanje dokumenta. Ubacivanjem velikog slova na početak dokumenta ili paragrafa, možete oponašati stari način tiskanja s prednostima digitalne funkcionalnosti Worda 2000. Da biste ubacili veliko početno slovo u dokument, kliknite bilo gdje u prvoj rečenici paragrafa i odaberite Format, Drop Cap. Odaberite da li želite da se veliko početno slovo pojavi u margini ili u samom tekstu paragrafa s obilaženjem teksta oko njega. Također možete odabrati font za prvo slovo i odabrati koliko će redaka zauzimati (promjenom veličine slova). Kada sve podesite, kliknite na OK.
Brza metoda crtanja linija Ako nekad želite nacrtiai liniju po cijeloj širini dokumenta, ovo je mali trik da tu operaciju učinite jednostavno. Trik se sastoji u klikanju na tipku tri puta i pritiska tipke Enter. Različite tipke daju različite vrste linija. Na primjer, za punu liniju preko stranice, pritisnite tipku 'Povlaka' tri puta i pritisnite Enter. Za debelu liniju koristite tipku 'Podvlaka', a za isprekidanu debelu liniju tipku Zvjezdica. Pritiskom na tipku 'Jednako' tri puta i pritiskom na Enter dobit ćete dvostruku liniju preko stranice, a izvođenjem iste operacije s tipkom 'Tilda' valovitu liniju. Uživajte!
Ubacivanje cliparta sa Interneta Iako Word 2000 dolazi sa promjenjivom bibliotekom clipart slika, možda ćete zatrebati sliku koja se ne nalazi na CD-u. Na sreću, online može se naći mnoštvo slika i ubaciti ih izravno u dokument. Odaberite Insert, Picture, Clip Art i kliknite na gumb Clips Online. Kliknite na OK i Word će pokrenuti vaš Wb pretraživač i spojiti se na Microsoft Clip Gallery Live. Sada možete pristupiti stotinama tisuća slika, a kada downloadate sliku, ona će se ubaciti u vašu Clip galeriju pod kategoriju Downloaded Clips. Ugodna zabava.
Dodavanje ključnih riječi clipart slikama Iako Word 2000 automatski pridjeljuje dosta riječi svakoj slici u clipart galeriji, možda želite dodati još neke riječi koje će vam pomoći da organizirate vašu biblioteku slika. Pridjeljivanje ključnih riječi clipart slikama je jednostavno. Najprije odaberite Insert, Picture, Clip Art. Kada pronađete sliku koju želite, kliknite desnom tipkom na nju i odaberite Propertes. Kliknite na karticu Keywords, pa onda na gumb New Keywords. Unesite željene riječi i kliknite na OK. Sada možete pronaći sliku koristeći unesene riječi. Samo ih još morate zapamtiti...
Traženje cliparta pomoću ključnih riječi Word 2000 automatski asocira nekoliko opisnih riječi za svaku sliku u Clipart galeriji. Te ključne riječi vam pomažu da pronađete sliku bez pregledavanja hrpe galerija. Na primjer, tražite sliku koja ima ključnu riječ "lopta", bez da ručno pregledavate sve kategorije koje sadrže slike s loptom. Da biste pretraživali clipart koristeći ključne riječi, odaberite Insert, Picture, Clip Art. Kliknite u polje Search For Clips i upišite tekst vezan za sliku koju tražite. Word 2000 generirat će listu slika koje odgovaraju riječima koje ste unijeli. Otmjeno, ha?


Dodavanje sličica u kategoriju favoriti Vjerojatno imate neke slike koje često ubacujete u dokument. Umjesto da koristite standardnu proceduru za dodavanje slike u dokument, možete sliku ubaciti u slike favoriti. Tako da ćete ih moći brzo dodati u dokument. Da biste dodali sliku u favorite, prvo odaberite Insert, Picture, Clip Art. Pronađite željenu sliku, kliknite na nju, te kliknite na ikonu Add Clip To Favorites Or Other Category. Odaberite Favorites i kliknite na Add. Kategorija Favorites (uvijek je vidite kao prvu ikonu kada ubacijete sliku) sada sadrži vašu često korištenu sliku.
Dodavanje razdjeljivača na Web stranice Ako kreirate Web stranice u Wordu 2000, a sadržaj je podijeljen na odlomke, trebate vizualno odvojiti sadržaj. Prvo kliknite na mjesto gdje želite kreirati razdjeljivač. Tada odaberite Insert, Picture, Clip Art. Pomaknite se dolje na kategoriju Web Dividers. Tamo imate prikazane razne razdjeljivače koje možete dodati. Kada odaberete željeni, kliknite na njega i kliknite na ikonu Insert Clip. Možda ćete trebati ubaciti Word 2000 CD da biste dohvatili odabranu sliku.
Pregled Web stranice u Internet Exploreru Ako kreirate svoje Web stranice iz Worda 2000 i želite pogledati kako izgledaju u prozoru pretraživača, odaberite File, Web Page Preview. Word 2000 pokrenuti će automatski Internet Exploror i prikazati vaš dokument u HTML formatu.
Podešavanje rubova okvira za Web stranice Sofisticirani Web dizajn koristi okvire gdje je god moguće, te tako dijele sadržaj Web stranice na male odjeljke koji se lakše pregledavaju. Po osnovnij postavci, Word 2000 ubacuje male rubove između okvira u Web stranici, ali nekad želite da okviri nemaju ruba. Srećom, to je jednostavno podesiti. Da biste podesili rubove okvira za Web stranicu, kliknite u okvir i odaberite Format, Frames, Frame Properties. Kliknite na karticu Borders, te kliknite na gumb No Borders da uklonite rubove između susjednih okvira. Sada su stranice neobrubljene.
Trake za pomicanje za Web stranice s okvirima Ako kreirate Web stranice sa okvirima, morate odlučiti da li želite da okviri imaju trake za pomicanje. Trake za pomicanje omogućuju korisnicima da unutar okvira vide one dijelove stranice koje se trenutno ne vide. Nepotrebne trake za pomicanje samo stvaraju gužvu i čine stranice neatraktivnim. Vjerojatno ne želite imati ružne stranice. Da biste podesili trake za pomicanje, kliknite u okvir i odaberite Format, Frames, Frame Properites. Kliknite na karticu Borders i odaberite odgovarajuće postave za trake za pomicanje na Show Scrollbars u izborniku Browser.


Dodavanje okvira na Web stranicu Dizajn Web stranica uzeo je maha prije nekoliko godina kad su izumili okvire. Okviri omogućuju da Web stranice budu podijeljene u nekoliko zasebnih odjeljaka, stranica u stranici, omogučujući mnogo veću kontrolu kretanja i prezentacije. Da biste dodali okvire na vaše Web stranice u Wordu 2000, odaberite View, Toolbars, Frames. Na traci s alatima Frame možete odabrati rub uz koji će se pojaviti okvir. Kada jednom ubacite okvir, možete mu jednostavno mijenjati veličinu pomicanjem kursora preko ruba dok se ne pojavi točka za umetanje, slično kao promijena stupaca u tablici. Imajte na umu da dodavanje okvira kreira nove Web stranice, tako da morate svoj novi dokumenat spremiti u istu mapu gdje se nalazi prethodni, kao i s odgovarajućim naslovom.
Odabir pozadine za Web stranicu Dok je bijela pozadina na Web stranici dodana na elegantan način, možda želite biti malo kreativniji i napraviti nešto drugo. U Wordu 2000 možete odabrati više pozadinskih boja i tekstura. Kada kreirate dokument koji ćete koristiti kao Web stranicu, prvo odaberite Format, Background. Ovdje možete odabrati boju pozadine iz ponuđenih boja, ili možete odabrati More Colors, ili Fill Effect. Fill Effects sadrži mnogo tekstura, uzoraka i slika koje možete odabrati klikanjem na karticu na vrhu prozora. Odaberite uzorak koji najbolje izgleda na vašim stranicama.
Automatsko prilagođavanja prozoru tablice Ako koristite tablice u dokumentu koji će kasnije biti prikazan kao Web stranica (a trebali bi ako želite organizirati informacije), morate biti sigurni da će se tablica automatski prilagoditi prozoru pretraživača. Tako ste osigurali da će se stupci tablice prilagoditi širini prozora pretraživača pa surferi neće morati ručno mijenjati veličinu prozora. Najprije postavite točku umetanja unutar tablice. Tada odaberite Table, AutoFit, AutoFit To Window. Sada se vaša Web stranica automatski podešava u odnosu na širinu korisnikovog pretraživača.
Naslov za dokument spremljen kao Web stranica Ako koristite Word 2000 za kreiranje Web stranica, vjerojatno želite biti sigurni da vaša stranica ima smislen naslov. Inače, naslov Web stranice je tekst koji se prikaže na vrhu Web pretraživača, a taj tekst je jako važan jer pomaže pretraživačima da popis pojmova pravilno naprave. Da bi imenovali naslov prilikom kreiranja Web stranica, morate biti sigurni da ste dokument spremili kao Web stranicu: kliknite na File pa izaberite Save As Web Page. Tada prije spremanja dokumenta u odgovarajuću mapu, kliknite na gumb Change Title, unesite željeni tekst za naslov i kliknite na OK. Ako želite naknadno promjeniti naslov, otiđite na File, Properties i kliknite na karticu Summary. Onda unesite novi naslov u okvir Title.
Okomito poravnavanje teksta u zaglavlju Ako ste kreirali tablicu koja sadrži brojeve ili male dijelove teksta, zaglavlje može zauzeti mnogo više prostora od samih podataka. Dobar način za smanjenje veličine tablice je okomito poravnavanje teksta zaglavlja. Najprije kliknite desnom tipkom na traku sa alatima Standard i uvjerite se da li je prikazana traka s alatima Tables And Borders. Tada označite polje ili polja u tablici na koja želite ovo primjeniti i kliknite na gumb Change Text Direction na traci Tables And Borders. Postoje tri smjera za tekst: standardni vodoravan, prema gore i prema dolje. Svaki puta kada kliknete na gumb Change Text Direction tekst se rotira na slijedeći položaj. Pronađite položaj koji vam najbolje odgovara.


Zamijena teksta sadržajem iz međuspremnika Osobina Find and Replace mnogo je snažnija u Wordu 2000. S njom možete ispraviti greške u dokumentu u jednom naletu, bez da idete stranicu po stranicu. Prilično dojmljivo, zar ne? Interesantna promijena na Find and Replace osobini je da vam dozvoljava da zamijenite tekst sa sadržajem međuspremnika. Sa ovom osobimom, možete ubacivati slike, zvuk, video ili tekst gdjegod se pojavljuje određena riječ u dokumentu. Da biste zamijenili neki tekst sa onim iz međuspremnika, prvo kopirajte ono s čim želite zamijeniti u međuspremnik. Zatim na izborniku Edit odaberite Replace i kliknite na gumb More. Kliknite ka karticu Replace i unesite tekst koji tražite u polje Find What. Kliknite u polje Replace With, kliknite na Special i odaberite Clipboard Contents. Kliknite na Replace All i tekst koji ste naveli u polju Find What bit će zamijenjen u cijelom dokumentu sadržajem međuspremnika. Tako maštovotim dokumentom možete impresionirati prijatelje, suradnike i obožavatelje.
Rad sa zrcalnim marginama Pogledate li bilo koju knjigu ili uvezani dokument, vidjet ćete da su margine na parnoj i neparnoj stranici različite. Više prostora je potrebno na unutrašnjij strani gdje je taj prostor potreban za uvezivanje. Ako kreirate dokument koji ćete naknadno uvezati, dokument bi trebao sadržavati tu vrstu margina, koja se naziva zrcalna margina. Da biste ubacili zrcalne margine u svoj dokument, na izborniku File odaberite Page Setup i uključite opciju Mirror Margines. Bit ćete obaviješteni da se oznake lijeve i desne margine mijenjaju u unutarnje i vanjske. Neparne stranice imaju unutarnju marginu lijevo, a parne imaju unutrašnju marginu desno. Kada prema tome podesite margine, kliknite na OK.
Zadržite listu na istoj stranici Ako imate kratku numeriranu listu u svom dokumentu, vjerojatno ne želite stavke jedan i dva na prvoj stranici, a stavke tri, četiri i pet na drugoj. Vaša lista izgledat će mnogo bolje ako su sve stavke zadržane zajedno. Najbolji način je da naredite Wordu 2000 da pohrani stavke vaše liste zajedno. Prvo, označite tekst u vašoj listi. Onda iz izbornika Format odaberite Paragraph i kliknite na karticu Line and Page Breaks. Odaberite Keep With Next Box, i vaša lista će ostati zajedno na spomenutim stranicama.
Podešavanje razmaka između slova Kada kreirate zaglavlje dokumenta, možda to ne činite skroz od lijeve do desne margine. Zaglavlje će izgledati mnogo bolje ako so ono proteže kroz cijelu širinu stranice. Možete pronaći da je zaglavlje predugačko, pa zadnja riječ prelazi u novi red. Možete prilagoditi veličinu fonta, ali to je jako nepraktičan način ugađanja teksta. Bolji način je zgušnjavanje i razrjeđivanje teksta iz izbornika Format, pa Font feature. Prvo, označite tekst sa kojim želite raditi, odaberite Format, Font. Tada kliknite na karticu Character Spacing. Podesite stupanj razrjeđivanja i zgušnjavanja te pojedinačna slova u vašem tekstu. Ekspeimentirajte s razmakom između slova sve dok ne postignete zadovoljavajući izgled vašeg dokumenta.
Dodavanje sjene u polja tablice Dodavanje sjene je jednostavan i efektivan način da učinite tablicu čitljivijom. Možete osvijetliti zaglavlje da ga istaknete, ili možete naizmjenično sjenčati retke da bi se jasnije vidjeli uneseni podaci. Prvi korak je da pozovete odgovarajuću traku s alatima. Kliknite desnom tipkom na Standardnu traku s alatima, i odaberite Tables And Borders. Potom označite polja, retke ili stupce kojima ćete dodati sjenu. Na traci s alatima Tables and Borders kliknite na strelicu prema dolje kraj ikone koja izgleda kao kanta boje. Tada izaberite boju (ili nijansu sive) koju želite i Word će osjenčati polja tablice i istaknuti tekst unutar tablice.


Laughing Laughing Laughing

Admin
Admin

Broj komentara : 17
Join date : 2010-11-12

Vidi profil korisnika http://kasim-jasarevic.bosnianforum.com

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu