WINDOWS SHUTDOWN

Go down

WINDOWS SHUTDOWN

Komentar  Admin on Sat Nov 13, 2010 2:24 pm

WINDOWS SHUTDOWN & RESTART CENTAR

Shutdown problemi u Windows 95, Windows 98 i u Windows Millennium Edition-u može biti uzrokovano mnogim faktorima kao što su: oštećena exit sound datoteka, nekorektno konfiguriran ili oštećen hardver. Konflikt između instaliranih programa ili nekompatabilni i oštećeni driveri. U ovom prilogu smo obuhvatili sve te situacije.
Prvi korak: ISKLJUČITI FAST SHUTDOWN
(Samo za Windows 98)
Pokrenite MSCONFIG. Kliknite na Advanced. Pozicionirajte se na kućicu "Disable fast shutdown" i kliknite na nju kako bi ju markirali.
NAPOMENA: Ako je kućica već markirana, preskočite prvi korak i slijedite upute iz drugog koraka moguće je da ste već instalirali Shutdown Patch koji sam isključuje Fast shutdown opciju.
Kliknite OK i opet OK. Testirajte Windows shutdown tako da restartate računalo.
Dajte Windowsima 3 minute da završe proces restartanja prije nego dođete do zaključka da su se opet zaglavili. Isključivanje fast shutdown-a može riješiti problem ako ne krenite na drugi korak.
Drugi korak: STARTUP/SHUTDOWN TROUBLESHOOTING WIZARD
Shutdown troubleshooter je ugrađena aplikacija u Windowsima 98 i Windows Me. Kroz nju će te proći kroz mnoge ali ne i sve preporučene korake. Da bi mu pristupili kliknete na Start | Help. U prostor za unos pretraživanja upišite Troubleshooting. Na listi pronađenih priloga pozicionirate se na i kliknete na "Shutdown and Startup Troubleshooting"(Win98) ili "Startup & Shutdown Troubleshooter"(WinMe). Ako ni kroz te korake ne nađete rješenje tada prođite kroz sljedeće korake.
Treći korak: OŠTEĆENA EXIT SOUND DATOTEKA
U Control Panelu dva puta kliknite na Sounds ili Sounds & Multimedija ikonicu. Pod kućicom Events kliknite na Exit Windows. Pod kućicom Name, kliknite None, Kliknite OK. Testirajte Windows shutdows. Ako se Windowsi ne zablokiraju, problem je u oštećenoj sound datoteci sa ekstenzijom wav. Obnovite tu datoteku sa Windows instalacijskog medija.
Četvrti korak: ČIŠĆENJE TEMPORARY DATOTEKA I MAPA
Ručnim brisanjem sadržaja mnogih temporary mapa moguće je riješiti problem sa Shutdownom. Ako ih niste izbrisali ili pomicali sa njihovih zadanih lokacija većina njih se nalazi na C: disku, a to su TEMP, Temporary Internet Files, MSDOWNLD.TMP.
Peti korak: PROBLEMI SA POSTAVKAMA AUTOEXEC.BAT I CONFIG.SYS DATOTEKAMA
Ako su datoteke AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS prazne ili ih nemate preskočite ovaj korak i prijeđite na slijedeći.
 Za Win95/98: Promijenite ime datoteke AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS u AUTOEXEC.TMP i SONFIG.TMP.
 Za WinMe: Pokrenite MSCONFIG. Kliknite na Selective Startup i ako je opcija "Load Environment Variables." markirana tada ju odmarkirajte.
Nakon što ste napravili navedene procedure, testirajte Windows Shutdown. Ako zablokiraju, preimenujte datoteke u njihova originalna imena ili resetirajte MSCONFIG u početno stanje i krenite na šesti korak. Ako Windowsi ne zablokiraju tada je potrebno proći ove korake:
Restartajte Windowse u Boot Menu Izaberite "Step-By-Step Confirmation." Pritisnite "Y" tipku za svaku od navedenih linija (komande):
 Load DoubleSpace driver
 Process the system registry
 DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
 DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
 Load the Windows graphical user interface
 Load all Windows drivers
Za sve ostale linije i programe kliknite "N".
Nakon podizanja Windowsa, testirajte Windows shutdown. Ako se Windowsi zablokiraju, prijeđite na šesti korak. Ako se Windowsi ispravno ugase problem je u nekoj od linija u AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS datoteci.
Da bi ustanovili u kojoj je liniji problem, pratite slijedeće upute: restartajte Windowse u Boot Menu, pritisnite "Y" za sve navedene linije kao što ste već napravili, plus jednu dodatnu liniju (komandu), pritisnite "N" za sve ostale linije (komande).
U svakom novom restartu ćete dodavati po još jednu liniju (komandu), sve dok ne prođete kroz sve linije (komande) koje će se pojavljivati u svakom novom restartu. To će te ponavljati sve dok Windowsi zablokiraju kod restarta.
Kada se pojavi shutdown problem znat ćete na kojoj liniji (komandi) se greška pojavljuje. Da bi isključili tu komandu pokrenite SYSEDIT (Win95/98) kako bi editirali tu komandu, ili pokrenite MSCONFIG kako bi maknuli komandu u kojoj je greška nastala.
Šesti korak: PROBLEMI SA VIRUAL DEVICE DRIVERIMA I SYSTEM.INI POSTAVKAMA

Pokrenite SYSEDIT. Kliknite na SISTEM.INI karticu. Upišite ispred svake linije ";" koja počinje sa DEVICE= i završava sa .386. Pospremite postavke i izađite iz SYEDIT-a.
Restartajte Windowse. Ako se Windowsi zablokiraju, vratite originalne postavke SYSTEM.INI datoteke. Ako se ne nakon restarta Windowsi ne zablokiraju tada se obratite proizvođaču uređaja kako bi dobili novi driver.
Sedmi korak: PROBLEMI SA WIN.INI KOMANDNIM LINIJAMA
Pokrenite SYSEDIT. Kliknite na WIN.INI karticu i pogledajte sve komande koje počinju sa LOAD= ili RUN=. Upišite ispred tih komandi ";" Spremite postavke i izađite iz SYSEDIT-a.
Ako niste napravili promjene, krenite na osmi korak ako jeste tada restartajte Windowse. Ako se Windowsi i dalje blokiraju, maknite ";" koje ste postavili ispred komandi, snimite postavke i krenite na osmi korak. Ako se Windowsi ne zablokiraju tada je problem u jednom od programa koji se startaju kros komande WIN.INI datoteke. Da bi otkrili o kojem se programu radi postavite ";" samo ispred jedne od komandi koje počinju sa LOAD= ili RUN= i ponovite proceduru za svaku od komandi.
Osmi korak: PROBLEM SA PROGRAMIMA IZ STARTUP MAPE
Restartajte Windowse bez programa u STARTUP mapi.
 Za WIN98 or ME: Pokrenite MSCONFIG. Kliknite Selective Startup. Maknite sve kvačice ispred "Load startup group items." osim jedne. Restartajte Windowse.
 Za WIN95: ručno maknite sve osim jednog programa iz Startup foldera.
 Za sve verzije WINDOWSA: Testirajte Windows shutdown. Ako se Windowsi ispravno ugase tada program kojeg ste ostavili ne uzrokuje grešku kod gašenja Windowsa. Ponovite proceduru tako da svaki put ostavite jedan program da se učitava prilikom podizanja Windowsa, na taj način ćete utvrditi koji od programa radi problem.
Deveti korak: EMM386 MEMORY PROBLEM
Problem sa memorijom se ponekad javljaju kada EMM386.EXE nije pokrenut unutar CONFIG.SYS datoteci. Da bi to testirali pokrenite SYSEDIT. Kliknite na CONFIG.SYS karticu. Provjerite da li su sve linije ispravno učitane:
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS X=A000-F7FF
DOS=HIGH,UMB
Ukoliko nemate CONFIG.SYS datoteku, kreirajte je sa ove tri linije. Snimite CONFIG.SYS i izađite iz SYSEDIT-a. Ukoliko se Windowsi zablokiraju vratite originalne postavke CONFIG.SYS datoteke. Ako se Windowsi ispravno ugase tada pogledajte prilog iz Microsoft Knowlege Basea:
Locating and Excluding RAM/ROM Addresses in the UMA (Q112816)
Deseti korak: ADVANCED POWER MANAGEMENT PROBLEMI
APM opciju nemaju svi kompjuteri. Ako nema ni Vaš tada preskočite ovaj korak i prijeđite na jedanaesti korak.
Desnom tipkom na mišu kliknite My Computer ikonicu, označite Properties i kliknite na Device Manager karticu. Dva puta kliknite na System Device da bi ga otvorili. potom dva puta kliknite na Advanced Power Management Support na popisu uređaja. Kliknite na Settings karticu i isključite Enable Power Management. Kliknite OK i izađite iz Control Panela.
NAPOMENA: u Win98 nema te opcije tako da ćete APM isključiti kroz Contol Panel Power ikonica.
Restartajte i potom testirajte Windowse. Ako se Windowsi ispravno ugase tada je problem uzrokovan APM-om i treba kontaktirati proizvođača računala.
NAPOMENA: za dodatne informacije oko problema sa APM-om tada pogledajte prilog iz Microsoft Knowlege Basea: Shutdown Hangs After "Please Wait While..." Screen (Q136651)
Microsoft je napravio odličan alat PMTShoot Power Management Trouble Shooter (Pmtshoot.exe). za otklanjanje problema sa APM-om i možete ga skinuti sa ove lokacije: Description of the Power Management Troubleshooter Tool (Q185949).
Jedanaesti korak: PROVJERA WINDOWS SYSTEM POSTAVKI
Kliknite na Performance karticu. Kliknite na File System, potom na Troubleshooting karticu. Markirate sve kućice, kliknete OK i kliknite na Close. Restartajte Windowse. Ukoliko se Windowsi ispravno ugase tada je problem u File Systemu. Vratite se na Troubleshoot karticu i markirajte samo jednu opciju i to ponovite za svaku dok ne utvrdite koja je od opcija neispravna. Desnom tipkom miša kliknite na My Computer i označite Properties.
Dvanaesti korak: KORIŠTENJE BOOTLOG.TXT DATOTEKE
Kreirajte BOOTLOG.TXT datoteku, restartajte Windowse do Boot Menua i selektirajte boot log.. Pustite Windowse da se podignu u potpunosti i napravite još jedan restart. Pregledajte C:\BOOTLOG.TXT i to Terminate= unose koji se nalaze na kraju datoteke u tim unosima se nalaze svi mogući problemi kod gašenja Windowsa. Ako je zadnja linija BOOTLOG.TXT datoteke EndTerminate=KERNEL možemo zaključiti da su se Windowsi ispravno ugasili.
Ako zadnja linija u BOOTLOG.TXT datoteci završava sa:
Terminate=Query Drivers:
Moguće je problem sa QEMM ili drugim memorijskim resursima, Potrebno je reinstalirati Windowse
Terminate=Unload Network:
Moguć je problem sa real-mode network driverima u CONFIG.SYS-u
Terminate=Reset Display:
Problems sa Displayom. Isključite video shadowing (u CMOS postavkama), ili reinstalacija video drivera.
Terminate=RIT:
Timer-related problem sa zvučnom karticom ili stari mouse driver.
Terminate=Win32
Problem sa 32-bit programima. Neka aplikacija se nije zatvorila ispravno. Probajte zatvoriti sve programe prije nego izađete iz Windowsa.
Četrnaesti korak: INTERNAL SYSTEM PROBLEM
Pokrenite MSCONFIG. Na General kartici, kliknite Advanced. Pod Settings, kliknite na (1) Disable System ROM Breakpoint; (2) Disable Virtual HD IRQ; (3) EMM Exclude A000-FFFF. Kliknite OK. Restartajte Windowse. Ako se Windowsi ispravno ugase tada probajte uključivati jednu po jednu navedenu opciju i nakon svakog dodavanja restartajte Windowse kako bi utvrdili u kojoj opciji je problem.
Petnaesti korak: DRUGI UZROCI SHUTDOWN PROBLEMA
ANTIVIRUS SOFTVERSKI PROBLEMI
Moguć je problem sa AV softverom ako softver skenira floppy prilikom gašenja Windows, to može uzrokovati blokiranje Windowsa prilikom gašenja, primijetiti ćete da je lampica na floppy-u konstantno upaljena, Windowsi zablokirani.
Microsoft je napravio FIX kojim to možete otkloniti Knowledge Base prilog: Computer Hangs at Shutdown If Anti-Virus Software Is Installed (Q233322)
Ukoliko koristite NORTON ANTIVIRUS AUTO-PROTECT tada instalirajte zadnji LiveUpdate za NAV sa Symantec’s web site. Ako ni to ne pomogne Symantec predlaže da izbrišete (nakon Backupa registrya ) ovu liniju:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\Shutdown\Exclusion List
PROBLEMI SA MAPIRANIM DISKOVIMA
Ukoliko imate problem sa shutdownom, a ujedno imate više od 8 mapiranih mrežnih diskova koristite slijedeći FIX sa ove stranice: Windows Stops Responding During Shutdown with Mapped Drives (Q260067)
ACPI FAST SHUTDOWN
Ukoliko koristite Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) a Fast Shutdows opcija je isključena prilikom gašenja Windowsa može se dogoditi da se zablokiraju na poruci "Windows is shutting down". ili "It’s now safe to turn off your computer" potražite FIX na stranici: Computer Stops Responding When You Try to Shut It Down (Q196008)
FATAL EXCEPTION ERRORS SHUTDOWN
Ovi prilozi objašnjavaju specifične greške koje su povezane sa gašenjem Windowsa. Možda vam, što je najvažnije daju sliku o različitim uvjetima pod kojima su te greške nastale.
Error Message on a Blue Screen (BSOD) When Shutting Down or Restarting Windows Win95, Win98, Win98 SE
Na Compaq Presario računalima ako nadogradite Windows 98 i ako imate FX500 ili FX700 monitor sa nekompatabilnim driverima za monitor moguće je da se pojavi BSOD error prilikom shoutdowna. Jedino moguće rješenje je da obnovite noviju verziju drivera sa Compaq stranice.
Exception 0E at 0028:C00082CD in VXD VMM(01) Win98, Win98 SE, Win ME
Ukoliko imate stariju verziju Matrox video drivera instaliranog na računalo možete dobiti ovakvu grešku prilikom gašenja računala. Skinite i instalirajte noviju verziju drivera sa http://www.matrox.com/.
Errors When Shutting Down Windows with Compaq FX-Series Monitors Win98
USB support softver koji dolazi sa nekim monitorima FX-serije instaliran na Win98 može uzrokovati ovu grešku A Fatal Exception 0E has occurred at 0028:C001AEEB. Jedino moguće rješenje je instalacija novog softvera za USB support od Compaqa.
Cannot Shut Down Windows with USR USB Modem & ATI Rage 128 Video Adapter Win98
Postoje neke nekompatabilnosti sa US Robotics 56K USB modem driverima i ATI Rage 128 video driverima, preporuka je da koristite verziju 4.11.6114 ATI rage 128 video drivera.
MSGSRV32.EXE caused a general protection fault in module CM8330SB.DRV
EXPLORER caused a general protection fault in module CM8330SB.DRV
IEXPLORE caused a general protection fault in module CM8330.DRV Win95, Win98
Ako vaše računalo ima zvučnu karticu ili modem baziran na C-Media CMI8330 chipu može vam se dogoditi ovakva greška. Update drivera je neizbježan.
MSGSRV32 Caused a General Protection Fault in USER.EXE Win98
Ovakva greška je dosta česta u Windowsima i ne pojavljuje se samo prilikom gašenja Windowsa, a uzrokovana je oštećenjem sistemskih datoteka. Potrebno je obnoviti neke Windows sistemske datoteke.
SHUTDOWN PATCH
Ovaj patch vrijedi samo za Win98 SE, može se skinuti sa ove lokacije: http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/win98se/


Admin
Admin

Broj komentara : 17
Join date : 2010-11-12

Vidi profil korisnika http://kasim-jasarevic.bosnianforum.com

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu