Šta probati kad dode do problema sa PC-om-2 dio

Go down

Šta probati kad dode do problema sa PC-om-2 dio

Komentar  Admin on Sat Nov 13, 2010 2:12 pm

Zatvorite što je moguće više otvorenih programa i pokušati ponovo. Ako je to rešilo problem, probajte pokretanje programa jedan po jedan. Tako se može otkriti ako se dva programa 'ne slažu'.

* Zatvorite program koji pravi probleme i ponovo ga pokrenute (,,izađi pa uđi''). Ovo često rešava problem.
* Regularno ugasite računar i ponovo ga uključite. Između gašenja i ponovnog uključivanja računara sačekajte bar 15-20 sekundi, kako bi se 'smirio' čvrsti disk.
* Reinstališite program koji stvara probleme. Teoretski, moguće je detaljno ispitati sistem, naći kvar i popraviti ga. Ali je ipak reinstalacija programa po pravilu i brža i efikasnija.
* Pokrenite svoj antivirusni program. (Naravno, sa što svežijom bazom podataka o virusima.)
* Pokrenite program Scandisk (deo je Windows-a) kako bi proverili da li je možda čvrsti disk oštećen.
* Proverite koliko još ima slobodnog prostora da disku. Ako ima bar 100 megabajta, trebalo bi biti u redu. Ako ima manje slobodnog prostora, posebno manje od 10 megabajta, to može prouzrokovati niz raznoraznih problema čiji uzrok nije uvek ni očigledan niti logičan.
* Ako stvari krenu loše, posumnjajte prvo da je korisnik pogrešio, drugo da je greška u softveru (a u tom okviru prvo sumnjati na aplikativni softver, pa onda na operativni sistem) i treće – hardverski problem.
* Nekad pomaže i ako samo nekom opišete problem – čak i ako taj drugi nema nikakvo tehničko znanje.
* Prekinite sa korišćenjem računara. prošetajte/dremnite/popijte pivo...A posle toga probajte ponovo.

Pripremite se za moguće probleme
Blagovremeno se pripremite za moguće PC katastrofe tako što ćete fajlove vitalne za funkcionisanje operativnog sistema redovno kopirati na drugi čvrsti disk ili disketu. Ovo je posebno važno redovno činiti ako često instališete i deinstališete razne programe, eksperimentišete sa podešavanjima sistema – naročito kada menjate nešto u registry bazi. Sa osnovnog (root) direktorijuma kopirati
AUTOEXEC.BAT, AUTOEXEC.DOS, CONFIG.SYS, CONFIG.DOS i MSDOS.SYS (na nekim računarima se neće naći svi ovi fajlovi). Sa Windows foldera kopirati CONTROL.INI, SYSTEM.INI i WIN.INI, kao i fajlove koji čine registry bazu: SYSTEM.DAT i USER.DAT. Važno je napomenuti da fajlovi registry-ja (a posebno SYSTEM.DAT) najverovatnije neće stati na samo jednu disketu.

Odredite broj kopija registry-ja
Jedna od lepih i korisnih funkcija Windows 98 jeste i da čuva poslednjih pet kopija registry baze, koju pravi njegov Registry Checker. Broj kopija koje će se čuvati možete promeniti tako što ćete sa Notepad-om otvoriti fajl \WINDOWS\SCANREG.INI i u stavci MaxBackupCopies= promeniti broj 5. Ne preporučuje se stavljanje suviše velikog broja (i time nalaže čuvanje tolikog broja kopija), obzirom da svaka kopija zauzima mesto na čvrstom disku. Ponekad, to može biti i nekoliko megabajta po jednoj kopiji.

Oslobodite se Office-ovih kočnica
Prilikom instalacije Microsoft Office-a, automatski se instališu i Office Startup i Find Fast - komponente koje bi trebalo da dodatno ubrzaju pojedine performanse Office-a. Ovo ubrzavanje je pod znakom pitanja, ali je zato sigurno i provereno da te komponente značajno usporavaju same Windows-e. Zbog toga se preporučuje da se ove dve komponente ne instališu, odnosno ako su već instalisane - da se deinstališu. Sigurno je da time nećete usporiti Office, ali i da ćete ubrzati Windows.
Za deinstalaciju Office Startup-a dovoljno je obrisati njegovu ikonu iz Windows-ovog StartUp foldera. Find Fast je aplikacija smeštena u Control Panel i najbolje je da se potpuno deinstališe. Ya to je potrebno da pripremite instalacioni CD za Office. Preko funkcije Add/Remove Programs u okviru Control Panel-a otvorite Office Setup. U Office 97 i Office 2000, Find Fast se nalazi pod Office Tools u Setup programu. Samo skinite kvačicu sa kvadrata pored njega (odnono pretvorite ga u crveni X), klinknite na OK i Continue i Office Setup automatski odrađuje posao. Za potpuno deinstalisanje Find Fast-a možda će biti potrebno i da obrišete fajl FINDFAST.CPL iz foldera \Windows\System tda bi trajno eliminisali ovaj alat-kočnicu posle ponovnog podizanja sistema.

Brz pregled slobodnog prostora
Pitate se koliko jos slobodnog prostora imate na disku? U Windows 98 otvorite (open) My Computer i u meni stavki View and odaberite "View as Web page". Sada kliknite na čvrsti disk. Na levoj strani ekrana biće prikazani osnovni podaci o disku, ukljućujući njegov kapacitet, količinu slobodnog prostora i količnu zauzetog prostora.

Oslobodite prostor na disku
Nikad dosta prostora na disku. Sigurno da postoji i neki Marfijev zakon, koji bi otprilike mogao da glasi: koliko god gigabajta da je velik čvrsti disk, vrlo brzo se pokaže da je to malo...Preporučljivo je s vremena na vreme uraditi tzv. higijenu diska, obrisati nepotrebne i manje potrebne fajlove i time stvoriti mesta za one potrebne fajlove. Takodje, preporučljivo je da se čvrsti disk nikada ne popuni do kraja i da bude bar 100 MB slobodnog prostora (neki govore i o minimumu slbodnog prostora od 10% kapaciteta diska). Evo par načina za brzo oslobađanje prostora:
1. Obrišite sve fajlove sa \Windows\Temp direktorijuma, osim fajlova koji su sa današnjim datumom (tj. datumom dana kada se briše).
2. Otvorite Add/Remove Programs (unutar Control Panel-a) i deinstališite sve programe koje niste koristili u poslednjih šest meseci (a može i kraće).
3. Ispraznite keš (cache) vašeg internet čitača (browser-a):
Internet explorer: Tools/Internet options/General deo Temporary internet files dugme Delete files i na istom mestu u delu History dugme Clear history.
Netscape Communicator: Edit/Preferences/Advanced – grana Cache dugmad Clear Memory Cache i Clear Disk Cache.
4. Obrišite velike fajlove. Za to je najbolje koristiti alat Find Files and Folders iz Start menija. U ovom alatu izaberite jezičak Advanced, izaberite "At least." u selektoru "Size is" u polje KB ukucajte najmanju veličinu fajlova koje tražite (na primer 2000 ako tražite fajlove od 2 MB i veće), i pritisnite tipku Find Now. Veoma brzo otvoriće se prozor ispod obrasca za unos ovih kriterijuma i u njemu će se izlistati rezultati pretrage. Fajlovi se mogu brisati i u tom prozoru. Sa ovim treba biti oprezan, nemojte brisati ništa u šta niste potpuno sigurni da vam ne treba. Posebno ako se radi o fajlovima u folderu Windows i njegovim podfolderima, kao i na osnovnom (root) direktorijumu. Ako niste sigurni za neki fajl, premestite ga (move) u drugi folder ili ga preimenujte pa onda restartujte računar da vidite da li nedostatak tog fajla izaziva probleme.

Ulazno – izlazni ekrani po sopstvenom izboru
Da li se ikad zaželeli da promenite ekrane (slike) koje Windows prikazuje prilikom podizanja i gašenja? Ti ekrani nisu ništa drugo, do 'obične' bitmapirane slike (bmp) samo što umesto ekstenzije bmp imaju ekstenziju sys i mogu biti promenjene u bilo kom programu za rad sa slikama, uključujući tu i program Paint koji se standardni deo Windows-a. Uvodna slika koja se prikazuje prilikom podizanja Windows-a ima naziv LOGO.SYS, slika koja se prikazuje prilikom gašenja je LOGOW.SYS, a crna slika sa tekstom "It's now safe to turn off your computer" je LOGOS.SYS. LOGO.SYS se nalazi na C:\ direktorijumu (osnovni, root direktorijum) a LOGOS.SYS i LOGOW.SYS su na C:\WINDOWS direktorijumu.

Predupredite dosadno pitanje Kante za otpatke (Recycle Bin)
Famozna kanta za otpatke Windows-a 95/98 - Recycle Bin ima dosadnu 'naviku' da vas uvek pita da li ste baš sigurni ("are you sure?") svaki put kada brišete neki fajl – čak i ako niste 'štrikrirali' stavku "Display delete confirmation dialog" na Properties opciji Recycle Bin-a. Da biste eliminisali ovo dosadno propitivanje, napravite prečicu (shortcut) na Recycle Bin u folder \Windows\SendTo. Od sada, kada želite da nešto obrišete, tačnije bacite u kantu za otpatke, u blaženom miru i tišini, bez dodatnog potvrdjivanja sopstvene čvrste i nepokolebljive odluke, samo kliknite desnim tasterom miša na odnosno fajl i izaberite Send To > Recycle Bin.
I dalje ostaju i ostali načini brisanja fajlova prevlačenjem odgovarajućeg fajla na ikonu Recycle Bin-a ili tako što ćete pre brisanja određenog fajla nakon što ste ga izabrali pritisnuti i držati pritisnutim taster Shift dok pritiskate tipku Delete.

Promena rezolucije brzo i bez resetovanja
Za svaku promenu rezolucije u Windows 95 bilo je potrebno obaviti niz operacija i na kraju resetovati računar da bi se i aktivirala odabrana rezolucija. Postoji za to i poseban program, QuickRes, koji nakon instalacije prikazuje svoju ikonu na taskbar-u, tik uz časovnik sa desne strane. Desni klik na tu ikonu otvara meni preko kojeg se može promeniti rezolucija. a da pri tome ne treba ni resetovati računar. Koliko god da sve to lepo funkcioniše, ipak sumnja ostaje jer je to poseban program tzv. nezavisnog proizvođača.
U Windows 98 QuickRes je ugrađen u sam operativni sistem. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu (Desktop) i izaberite Properties. Sada klinite na jezičak Settings, pa onda na dugme Advanced. Stavite kvačicu ('štriklirajte') u kvadratić pored "Show settings icon on the taskbar". Ukoliko želite i da se rezoluciju menja bez resetovanja računara, onda izaberite i "Apply the new color settings without restarting".
Od sada će pored sata biti i plava ikona monitora. Desnim klikom na ovu ikonu dobija se izbor svih varijanti rezolucije koju podržava vaša grafička kartica.

Pregled instalisanih fontova
Brzo i efikasno možete pregledati fontove preko Control Panel –a. Otvorite Control Panel i dvostruko kliknite na ikonu Fonts. Otvara se prozor identičan desnom prozoru Eksplorera, s tim da su ovde prikazani samo instalisani fontovi, a ne i drugi fajlovi. Preko meni stavke View možete izabrati jedan od četiri načina prikaza: velike ikone (large icons), abecedni spisak (list), spisak fontova složen po njihovoj sličnosti (list fonts bz similarity) ili detaljni prikaz (details).
Desnim klikom naziv na bilo kojeg od izlistanih fontova dobija se brzi meni, iz kojeg možete izabrani font detaljno pogledati (open) ili odštampati (print).

Nepotrebno šareni monitor?
Da li na ekranu vašeg monitora postoje oblasti s poremećenim bojama koje se na misteriozan način pomeraju i menjaju oblik kao Jupiterova pega? Njih najverovatnije prouzrokuju magnetna polja koja se akumuliraju na monitorima kada korisnici na njima neprekidno rade. Otklanjanje problema je jednostavno: neutrališite ove lutalice pritiskanjem dugmeta za razmagnetisavanje - često je obeleženo slikom magneta - s prednje strane monitora. Ako takvog dugmeta na vašem monitoru nema, samo isključite pa ponovo uključite monitor.

Šta imam na računaru?
Zbog veoma širokog spektra potreba, uvek je korisno imati spisak komponeti i podešenosti svog računara. Za to je pre svega potrebno je otvoriti System Properties. Klinite desnim tasterom miša na ikonu My Computer i iz menija koji se ovori izaberite Properties. Isto to može se postići i kombinacijom Windows taster + Pause. (Windows taster je taster sa slikom Windows-a i nema ga na starijim tastaturama. Taster Pause je krajnje desni u grupi tri odvojena tastera pored funkcijskih tastera.)
Izaberite jezičak Device Manager , a onda kliknite na dugme Print . Za manje detaljan (ali ipak dosta iscrpan) prikaz izaberite "System Summary", a za veoma detaljan: "All Devices and System Summary", i onda kliknite na OK. Dobićete više podataka o vašem hardveru, IRQ-ima, portovima, korišćenju memorije, uređajima (devices) i upravljačkim programima (drivers) nego što vam je ikada palo na pamet.

Doterivanje Control Panela (I)
Windows se veoma zaštitnički odnosi prema aplikacijama Control Panela. Kada se jednom isntališu, ne mogu se deinstalisati na uobičajeni način. Na žalost, neki programi svoje ikone upravo smeštaju u ovaj deo Windowsa (Quick Time, na primer). Ipak, postoji način da se i te ikone deinstališu. prvo zatvorite Control Panel i onda potražite fajlove sa ekstenzijom .CPL. Naći ćete ih na direktorijumu \Windows\System. Umesto da obrišete .CPL koji želite ukloniti, premestite (move) ih u drugi direktorijum ili im promenite ekstenziju (na primer u .OLD). Zatim restartujte Windows kako biste videli da li ste odabrali one prave.

Doterivanje Control Panela (II)
Moguće je skloniti određene aplikacije iz Control Panel-a (.CPL fajlove) i bez premeštanja odnosno brisanja iz direktorijuma \Windows\System. Notepadom ili nekim drugim editorom otvorite fajl CONTROL.INI (nalazi se na direktorijumu Windows). Nađite sledeći naziv odeljka:
[Don't Load]
Ako takvog nema, dodajte ga sami na način identičan ovom iz prethodnog reda.. Ispod toga ukucajte tačan naziv .CPL fajla i odmah u produžetku =yes. Tako da bi moglo da izgleda otprilike ovako:
[Don't load]
odbccp32.cpl=yes
powercfg.cpl=yes
snd.cpl=no
joystick.cpl=no
midimap.drv=no
Sačuvajte (save) fajl CONTROL.INI i restartujte Windows, kako bi proverili da li ste sklonili prave fajlove, odnosno baš one koje ste i hteli.

Privremeno preskočite Windows-ove StartUp programe
Ima slučajeva kada je korisno i potrebno privremeno sprečiti da Windows 95/98 pokrene programe koji se nalaze u \Windows\StartUp direktorijumu. Ovi se programi inače automatski ušitavaju prilikom pokretanja Windows-a. Trik koji se opisuje može biti koristan kada se traži mogući konflikt između dve aplikacije, ali i kada samo želite da se Windows brže digne zbog nekog kraćeg posla (na primer, da se izvadi zaboravljeni CD).
Da biste privremeno onesposobili StartUp za određeno podizanje računara, uključite računar i čekajte da se pojavi uvodna slika. Kada je ugledate, pritisnite taster Shift (bilo levi ili desni) i držite ga pritisnutim dok se Windows potpuno ne učita. Ako ste uvezani u mrežu i treba da unesete lozinku, sačekajte sa pritiskivanjem tastera Shift. Pritisnite ga tek nakon što ste kliknuli na OK na dijalog prozoru za prijavljivanje na mrežu (network logon box). naravno, sledeći put kada restartujete računar, StartUp programi će se normalno pokrenuti.

Sklonite podmeni Documents
Smeta vam poduži spisak podmenija kada kliknete na dugme Start? Ako uz to još ni ne koristite podmeni Documents, evo kako da se tog menija, ali i kompletnog poddirektorijuma \Windows\Recent oslobodite zauvek (ili makar dok se ne predosmislite).
Važna napomena: ovaj savet nalaže promene u registry bazi. Zbog toga se preporučuje da prvo uradite backup (kopiju) fajlova registry baze: USER.DAT i SYSTEM.DAT. Ovi fajlovi se nalaze na direktorijumu /Windows.
Pokrenite program Regedit (Start/Run/regedit). U levom prozoru izaberite:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
U desnom prozoru kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor i iz menija odaberite
New/Binary Value. Ukucajte NoRecentDocsHistory i pritisnite Enter. Sada kliknite dvostrukim klikom na novu ikonu i u dijalog rubriku Edit Binary Value upišite 01000000 . (Napomena: Regedit automatski ubacuje tri prazna mesta u vrednost). Kliknite na OK. Dodajte novi upis u
NoRecentDocsMenu na isti način. Zatvorite Regedit i restartujte Windows.
Da bi vratili sve onako kako je bilo, obrišite dve nove binarne vrednosti koje ste dodali ili obe promenite tako da im vrednost bude 00000000.

Dodajte podmeni za Control Panel
Želite brz pristup svim stavkama Control Panel-a? Dodajte poseban podmeni koji će biti jednako pristupačan kao Programs, Documents ili Run... čim kliknete na dugme Start, a ne da mu pristupate preko podmenija Settings.
Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start, izaberite Open, i na Start Menu prozoru koji se otvori izaberite File/New/Folder. Za ime novog foldera ukucajte tačno;
Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
i pritisnite Enter. (Zapazite da nema razmaka izmežu tačke i ovorene zagrade) Sada kliknite na Start, izaberite novi podmeni Control Panel i videćete sve aplikacije Control Panel-a kao posebne meni stavke.

Dodajte podmeni za štampače
Želite brz pristup menijima štampača? Dodajte poseban podmeni koji će biti jednako pristupačan kao Programs, Documents ili Run... čim kliknete na dugme Start, a ne da mu pristupate preko podmenija Settings.
Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start, izaberite Open, i na Start Menu prozoru koji se otvori izaberite File/New/Folder. Za ime novog foldera ukucajte tačno;
Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
i pritisnite Enter. (Zapazite da nema razmaka izmežu tačke i ovorene zagrade) Sada kliknite na Start, izaberite novi podmeni Printers i videćete sve instalisane štampače kao posebne meni stavke.

Dodajte podmeni za Dial-up networking
Pristup stavkama Dial-up networking-a standardno je dosta složen. U Windows 98 to je Start/Programs/Accessories/Communications/Dial-up networking. To nekad baš komplikuje posao, čak i onda ako ste za svaku napravljenu konekciju napravili prečicu (shortcut) na radnu površinu (Desktop). Zato predlažemo da za Dial-up networking dodate poseban podmeni, koji će biti jednako pristupačan kao Programs, Documents ili Run... čim kliknete na dugme Start.
Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start, izaberite Open, i na Start Menu prozoru koji se otvori izaberite File/New/Folder. Za ime novog foldera ukucajte tačno;
DUN.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
i pritisnite Enter. (Zapazite da nema razmaka izmežu tačke i otvorene zagrade) Rezultat ovoga biće prazan folder (direktorijum). Biće potrebno da ručno dodate stavke prevlačeći ih sa originalnog foldera u novi na Start meniju.

Znate li za Windows Update?
Kao što smo već rekli, jedan od ozbiljnih razloga za prelazak na Windows 98 s Windowsa 95 ili 3.1 (ako ovih drugih još ima) je i taj što je uz Windows 98 ubacivanje nadogradnji neuporedivo lakše. Windows Update, uslužni program za Windows 98 na Microsoftovoj Web lokaciji objedinjava sva Windowsova poboljšanja, ispravke grešaka i druge nadogradnje. Jednostavno pritisnite ikonu Windows Update pri vrhu menija Start da biste prešli na Microsoftovu lokaciju za nadogradnju.
Kada se nađete na lokaciji samo kliknite na vezu Product Updates i Windows Update će prikazati spisak mogućih nadogradnji, složenih po grupama, za vaš računar i za verziju Windowsa koju imate. Važnije od njih naći ćete u odeljku Critical Updates, koji nudi ispravke bitnih grešaka, bezbednosnih rupa i slično.
Vredi pogledati i druge odeljke. Na primer, pod naslovom Picks of the Month može se naći uslužni program Windows Critical Notification, koji vas obaveštava (dok ste povezani) kada su nove, izuzetno važne datoteke poslate na lokaciju.
Da biste učitali nadogradnju, kliknite na dugme za potvrdu s desne strane listinga. Možete da odaberete koliko god želite nadogradnji; kliknite na dugme Download i sve ćete ih učitati i instalisati.
Obratite pažnju da pre nego što pritisnete dugme Download, zaustavite svaki antivirusni program koji je pokrenut. Ova mera predostrožnosti je neophodna zato što se nove datoteke i ispravke koje
Windows Update instališe često pogrešno prepoznaju kao virusi.
Možete i da poništite instalaciju nekih nadogradnji s ove Web stranice. Treba samo da pritisnete dugme Show Installed Updates pri vrhu strane i pronađite nadogradnju; zatim pritisnite dugme Uninstall desno od pasusa sa opisom nadogradnje. Ako ovo nije moguće nadogradnju deinstališete preko Add/Remove funkcije Control Panela.

Koristite Windows Update bez registrovanja
Jedna od veoma zgodnih funkcija Windows 98 je Windows Update, a znači mogućnost da se razne dogradnje i dopune (kojih uvek ima, posebno kod Microsoftovih programa) preuzimaju direktno sa sajta Microsofta i odmah i ugrađuju u operativni sistem. Međutim, korišćenje ove funkcije zahteva prethodnu registraciju što nije baš uvek zgodno. Sva sreća da postoji način da se mimoiđe proces registracije.
Važna napomena: ovaj savet nalaže promene u registry bazi. Zbog toga se preporučuje da prvo uradite backup (kopiju) fajlova registry baze: USER.DAT i SYSTEM.DAT. Ovi fajlovi se nalaze na direktorijumu /Windows.
Otvorite registry (Start/Run i upišite regedit) i nađite ključ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Welcome\RegWiz
Ako ga nema, napravite ga sami.
U desnom prozoru kreirajte novi string (new string value) i nazovite ga 'RegDone', odnosno izmenite postojeću vrednost na '1'.
Sledeći put kada koristite Windows Update neće tražiti od vas da prođete proces registracije.

Pređite sa FAT16 na FAT32
Ako je fajl sistem na vašem čvrstom disku još uvek FAT16, predlažemo vam da ga konvertujete u FAT32. Ovaj nov fajl sistem podatke čuva u manjim klasterima i time se štedi ne mali prostor na disku. Drugim rečima, samo prelaskom sa FAT16 na FAT32 dobićete znatno veći prostor na disku, moći ćete da smestite znatno više podataka. Što je veći disk – dobitak na prostoru je veći.
Ako niste sigurni u to koji je kod vas fajl sistem, najjednostavnije ćete saznati na sledeći način. Otvorite Windows explorer. U desnom prozoru odaberite disk koji vas interesuje i kliknite desnim tasterom miša. Iz menija izaberite Properties. Otvoriće se novi prozor sa nizom korisnih informacija, u okviru istih je i informacija o fajl sistemu. na instalacionom CD-u za Windows 98, na direktorijumu tools\reskit\config nalazi se program Fat32win.exe . Ovaj program tačno pokazuje koliko bi dodatnog slobodnog prostora dobili ako se odlučite za konverziju.
Konverziju je moguće uraditi i pomoću posebnih programa nezavisnih proizvođača. Takav je, na primer, izvanredan Partition Magic firme PowerQuest, koji za razliku od Windows-ovog alata omogućava i da se predomislite, odnosno da vratite sa FAT 32 na FAT 16. Sam Windows 98 'fabrički' sadrži odgovarajući program – Drive Coverter.
Prvo, nađite vremena kada računare nećete koristiti neko vreme, recimo dva-tri sata. Zatvorite sve otvorene programe i onda pokrenite sam program za konvertovanje:
Start/ Programs/ Accessories/System Tools/ Drive Converter (FAT32)
Klikom na dugme Details dobićete dosta detaljan opis zabranjenih i dozvoljenih stvari )na primer da se ne može konvertovati kompresovani disk). Ako ste ovo pročitali odnosno ako vas ti detalji ne zanimaju, kliknite na dugme Next. Iaberite disk koji želite konvertovati i opet kliknite na dugme Next. Sačekajte da čarobnjak (wizard) proveri da li možda na disku koji želite konvertovati imate neki inkompatibilni program (koji neće raditi na FAT32). Ponovo kliknite na Next i sada se pojavljuje pitanje da li pre nastavka želite da uradite rezervnu kopiju (back up) fajlova. Ako je vaš odgovor potvrdan, kliknite na Create Backup (drugi program Windows-a - Microsoft Backup pomoći će vam u toj operaciji) inače kliknite na Next. Još jedan klik na Next i konvertor se pokreće.

Naterajte stare aplikacije da rade pod novim operativnim sistemom
Da li spadate u korisnike koji su radili u Windows-ima 3.x? Ili spadate u krug onih koji se iz emotivnih ili drugih ozbiljnih razloga ne mogu odvojiti od nekih starijih 16-to bitnih programa – koji se ne slažu baš najbolje sa 32-bitnim Windows-om? Sva sreća postoji način da se i te stare aplikacije nateraju da se pristojno ponašaju u 32 bitnom okruženju. Kliknite na dugme Start, izaberite komandu Run, ukucajte mkcompat i, naravno, klinite na OK ili pritisnite Enter. Upravo ste pokrenuli program sa širokim spektrom mogućnosti doterivanja problematičnih 16-to bitnih programa da bolje rade u 32-bitnom okruženju. Program koji želite dovesti u red treba prvo otvoriti (File/Choose program...). Zapazite da možete uključiti i proširene mogućnosti (File/Advanced Options) za dodatno doterivanje.

Brza optimizacija širine kolona Explorera
U jednom od ranijih saveta objašnjeno podešavanje širine kolone u Windows Explorer-u kada je uključen Details View. Podsetimo se, bilo je potrebno da pozicionirate kursor na ivicu željene kolone dok se strelica ne promeni u dvostranu horizontalnu strelicu, a zatim se pomera miš da bi se proširila ili suzila kolonu ili da se uradi dvostruki klik levim tasterom miša pa će željena kolona biti podešena na dovoljnu širinu kako bi bili prikazani svi podaci u koloni.
Postoji još brži način, s tim da se istovremeno, jednim potezom optimizuju sve kolone u Details View. Klinite u desni prozor Explorera (da bi ga učinili aktivnim) i pritisnite istovremeno Ctrl i + (veliki sivi taster sa plusom na numeričkom delu tastature). Ovaj trik se može primeniti i na većinu sličnih prozora drugih programa (odnosno kada se prikazuje detaljan spisak fajlova).

Doterajte redosled Start/Programs menija
Windows 98 ima neygodnu osobinu da novu stavku u Start/Programs meniju stavi na samo dno, na sam kraj spiska. Ovo se može popraviti na više načina.
(1) Osvetlite stavku menija koju želite premestiti i pritisnite levi taster miša. Dok držite taj taster pritisnut možete pomerati (drag) osvetljenu stavku gore-dole po meniju. (Dok se pomera, vidi se samo jedna deblja horizontalna crta, ili

(2) Otvorite meni i kliknite desnim tasterom miša. Iz menija koji se otvori izaberite stavku (pri samom dnu) Sort by name, ili
(3) Otvorite registry (Start/Run i upišite regedit) i nađite ključ:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu\&Programs\Menu
U desnom prozoru osvetlite i obrišite stavku Order.
Kada sledeći put pokrenete Windows-e stavke na meniju će biti po redosledu engleske abecede.
Važna napomena: ovaj savet nalaže promene u registry bazi. Zbog toga se preporučuje da prvo uradite backup (kopiju) fajlova registry baze: USER.DAT i SYSTEM.DAT. Ovi fajlovi se nalaze na direktorijumu /Windows.

Ažurirajte drajvere
Obnavljanje, nadogradnja drajvera (upravljačkih programa) koje operativni sistem koristi za pristupanje i kontrolisanje grafičke i zvučne kartice, modema i nekih drugih hardverskih komponenti računara može da ubrza performanse raèunara, ali i da spreči potencijalne padove
i međusobnu 'svađu' hardverskih komponenti. Proizvođači komponenti stalno dodaju poboljšanja i ispravke grešaka drajverima za svoje uređaje. Znači da nije sporno da je i potrebno i korisno povremeno ažurirati drajvere, ali je zato pronalaženje odgovarajućeg ažuriranog drajvera druga priča.
Prvo treba da utvrdite verziju svakog drajvera koji radi na vašem računaru. Windows 98 je znatno olakšao ovaj posao pomoću uslužnog programa System Information. Pokrećete ga tako što pritisnute Start/Accessories/System Tools/System Information. Dva puta pritisnite Components u levom prozoru za dijalog, a zatim izaberite deo hardvera koji vas interesuje. S desne strane naći ćete ime, datum i broj verzije svakog drajvera.
Najbolje mesto za nalaženje najnovije verzije je svakako internet, i to Web lokacija proizvožača komponente. Tačnu internet adresu (URL) proizvođača možete naći na ambalaži i/ili literaturi komponente, preko popularnih pretraživača (yahoo, google) ili na specijalizovanim Web lokacijama za pronalaženje drajvera (na primer: http://www.windrivers.com/ ili http://www.drivershq.com/).
Kada pronađete novu verziju drajvera, treba da ga preuzmete i instališete. Većina njih se učitava kao deo izvršnog programa koji automatski instališe nov drajver kada se pokrene. Međutim, ako je potrebno da instališete drajver ručno, ne brinite - to se može obaviti mnogo lakše nego što ste mislite.
Ako novi drajver instališete ručno, prvo kliknite desnim tasterom miša na ikonu My Computer na radnoj površini, iz menija izaberite Properties, a u Properties - jezičak Device Manager. Pronađite odgovarajuću hardversku komponentu na stablu uređaja, odaberite i klinite dvoklik levim tasterom miša . Izaberite jezičak Driver, a zatim dugme Update Driver pri dnu prozora za dijalog. Čarobnjak (wizzard) će vas provesti kroz postupak instalacije. Kada vidite dugme Have Disk, pritisnite ga; a zatim kada se pojavi prompt, usmerite čarobnjaka na učitane fajlove drajvera. I onda resetujte računar.

Ubijanje štampe
Izraz 'ubijanje štampe' u računarskom žargonu ima mnogo miroljubivije značenje nego što na prvi pogled iygleda. Niko se tu ne lišava života, već se samo prekida ili poništava štampa nakon što je data komanda print. Sigurno vam se do sada bar jednom desilo da ste spromenili mišljenje nakon slanja nekog dokumenta na štampu. Umesto da potrošite silni papir, jednostavno pristupite redu za štampu (print queue) tu intervenišite.
Red za štampu (printer queue – čita se 'printer kju') je u stvari posebno 'skladište', specifičan memorijski prostor gde dokument poslat na štampu 'čeka' da bude odštampan. Red za štampu je neophodan zbog očigledne, proste činjenice da računar radi mnogo brže nego što štampač štampa. Kako bi se mogle obavljati i drugi poslovi na računaru (računarski resursi oslobodili) dok se određeni dokument štampa, fajl čuva u redu za štampu. Ovo omogućava i da se u štampu pošalje i više dokumenata. Oni će se uredno smestiti u red za štampu i tamo strpljivo čekati da budu odštampani.
Izaberite Start/Settings/Printers i kliknite dvostruko levim tasterom miša na ikonu štampača. Otvara se prozor veoma sličan Explorerovom prozoru sa u kome se vidi red za štampu. Svaki dokument koji je poslat u štampu se vidi po nazivu fajla,. Kliknite desnim tasterom miša na ime dokumenta čiju štampu želite sprečiti i odaberite opciju Cancel Printing. Taj dokument će odmah nestati sa spiska reda za štampu. Ako je štampa bila u toku, štampa ne prestaje momentalno, već posle izvesnog vremena – u zavisnosti od veličine memorije samog štampača.

Stalna informacija o zauzeću prostora na disku
Jedna od stalnih briga korisnika računara je koliko je mesta na disku zauzeto i koliko je jos ostalo slobodno. Za razliku od starog, dobrog i pomalo već zaboravljenog DOS-a, Windows 95/98 ne pruža tu informaciju odmah i očigledno. Ako se Windows explorer ne podesi na odgovarajući način. Za to je potrebno da u Windows Exploreru otvorite meni View proverite da li se pored stavke Status Bar nalazi kvačica ('štrikla'). Ako je nema – stavite je. Na dnu prozora Explorera bi trebalo da se pojavi novi element - statusna traka. Ova traka prikazuje dva podatka, od kojih je drugi uvek u zagradi i pokazuje količinu slobodnog prostora na odnosnom disku (Disk free space). Prvi podatak je ili zbir veličine na izabranom direktorijumu (ako ni jedan fajl nije obeležen) ili veličina obeleženog fajla).
Ukoliko ne vidite podatke o zauzeću diska, prozor Explorer-a je suviše uzan, pa ga je potrebno proširiti. Dovedite pokazivača miša na levu ili desnu ivicu prozora i kad se kursor pretvori u dvostranu strelicu pritisnite levi taster miša i razvucite prozor. Poodaci o zauzeću diska pojaviće se na sredini statusne trake.

Ućutkajte zvučnik modema
Da li vam je dosadilo pištanje i škripanje modema svaki put kada se povezujete na internet (ili sa drugim računarom? U Windows 98 postoji opcija da se podesi glasnoća zvučnika modema. (Ova opcija ne funkcioniše kod svih modema i praktično zavisi od tipa modema i drajvera koji za njega koristite.)
Otvorite Control Panel i levim tasterom miša dvostruko kliknite na Modems. U okviru jezička General pronađite svoj modem, kliknite na dugme Properties i pomerite horizontalni klizač uokviren pod Speaker Volume u krajnju levu stranu do Off. Kliknite na OK, zatvorite prozor Modems sa Close. Od sada, vaš modem će se povezivati u apsolutnoj tišini.

Sklonite žuti zvučnik sa Taskbar-a
Da li vidite onaj mali žuti zvučnik na Taskbar-u, tačnije njegovom desnom delu, pored časovnika? Ako ga redovno koristite za podešavanje glasnoće (tako što jednom kliknete na njega levim tasterom miša) - odlično. Ali ako ga uopšte ne koristite, pusta je šteta da zauzima dragoceni prostor na Taskbar-u.
Da biste sakrili ovu kontrolnu ikonu, počnite tako da ćete desnim tasterom miša jednom kliknuti upravo na taj mali žuti zvučnik. Iz malog menija koji se otvori izaberite Adjust Audio Properties. U dijalog prozoru Audio Properties –a koji se otvori, izaberite jezičak Audio (ako se već ne nalazite na tom delu dijalog prozora) i sa Show Volume Control On The Taskbar skinite kvačicu ('štriklu') i kliknite na OK.
Predomislili ste se? Do sada ni niste imali ikonu žutog zvučnika, a koristila bi vam ova mogućnost podešavanja glasnoće? Otvorite Control Panel, kliknite dvostrukim klikom levog tastera miša na Multimedia i izaberite opciju sa koje ste upravo skinuli kvačicu (na Audio jezičku) i kliknite na OK.

Brz pristup aplikacijama
Windows je poznat i po tome da se skoro svaka operacija može obaviti na više načina. Ako, na primer, želite da imate zaista brz pristup u svakom momentu određenoj aplikaciji, kreirajte za nju skraćenicu sa tastature (hot key) i od tada ćete je moći otvoriti ma gde se nalazili jednostavnim pritiskom na kombinaciju tastera.
Kliknite desnim tasterom miša na prečicu (shortcut) koju koristite da pokrenete program i iy menija odaberite Properties. Izaberite jezičak Shortcut (ako se već ne nalazite na njemu). Negde na donjoj polovini prozora za dijalog možete zapaziti stavku Shortcut Key pored koje se nalazi prostor za upisivanje teksta (text box) . Ako do sada niste odredjivali skraćenicu sa tastature za ovu aplikaciju, u tom prostoru će pisati None (nijedan). Pritisnite taster koji biste koristili u kombinaciji sa tasterima Ctrl-Alt za pokretanje programa (Windows 98 automatski ubacuje Ctrl+Alt deo). Na primer, mogli biste otkucati "W" za Word. Klinite na OK, i od sada će pritisak na kombinaciju
Ctrl-Alt-W pokretati Word.

Promenite ime disku
Verovali ili ne, možete kumovati svom disku. Tačnije, možete mu dati neko ime, što može biti korisno. Ograničenje je da to ime diska (čvrstog diska ili diskete) ne može biti duže od 11 znakova (razmak se računa kao jedan znak).
Otvorite prozor My Computer (kliknite desnim tasterom miša na ikonu-prečicu My Computer na Desktop-u i iz menija izaberite Open). Sada kliknite desnim tasterom miša na ikonu diska kome hoćete da oderdite (odnosno promenite) ime i iz menija izaberite Properties. U prostor za upisivanje teksta (text box) pored stavke Label (na samom vrhu prozora za dijalog) ukucajte ime i kloknite na OK.

Automatizovano skrivanje Taskbar-a
Taskbar (teško prevodivo, ali recimo 'traka sa poslovima') jedna je od lepih funkcija koja se pojavila u Windows-ima počev od verzije 95. To je ona traka koja se nalazi, po pravilu, na dnu ekrana, sa kojom se prvo susrećemo i sa koje krećemo u korišćenje ovog operativnog sistema. Prepoznajemo je, ako ni po čemu drugom, onda po obaveznom Start dugmetu. Verovatno ste već uočili da se ova traka može jednostavno premeštati na ekranu, prostim 'prevlačenjem' (drag and drop) mišem. Mežutim, da li vam ni to premeštanje nije dovoljno, pa vam Taskbar smeta i najradije bi ste ga sklonili sa ekrana, oslobađajući tako još nekoliko dragocenih kvadratnih centimetara ekrana, a da ga vidite samo onda kada vam zaista zatreba? Evo kako se podešava upravo takvo ponašanje taskbara.
Izaberite Start/Settings/Taskba&Start Menu... ili kliknite desnim tasterom miša na prazan deo na Taskbaru i iz menija izaberite Properties. Na jezičku Taskbar Options izaberite (stavite kvačicu, 'štriklu' na) Auto-hide i kliknite na OK.
Da biste videli efekat ove operacije, kliknite bilo gde na Desktop-u i posmatrajte kako se Taskbar sklanja sa vidika. Ako i kada vam zatreba Taskbar, dovedite pokazivač miša na ivicu ekrana gde se ovaj krije (ako ga niste premeštali ' na dno ekrana) ' vidi se njegova ivica) i Taskbar se ponovo pojavljuje na ekranu.

Promenite podrazumevani CD plejer
Hoćete malo promene? Promenili biste program za sviranje audio CD-a? Skinuli ste sa interneta ili ste dobili od kolege neki program (na primer FlexiCD) koji takođe služi ya slušanje muzičkih CD-a a pri tom je lepši i sa više funkcija nego CD plejer koji je deo Windowsa? Verovali ili ne promenu podrazumevanog CD plejera možete uraditi bez ikakve intervenicuje u Registry bazi. Muzički (audio) CD-i su za Windows samo jedan od registrovanih fajlova. Ovo dalje znači da je potrebno samo promeniti asocijaciju (podrazumevanu vezu) tako da muzičke CD-e otvara program koji želite da koristite.
Otvorite Windows explorer (na primer, desni klik na ikonu My computer i onda iz menija odabrati explore). Kliknite na View, pa iz menija odaberite Folder Options... Kliknite na jezičak File Types i u spisku Registered File Types izaberite AudioCD. (Trebalo bi da ga lako nađete, obzirom da je spisak složen abecedno). Kliknite na dugme Edit. U donjoj polovini dijalog prozora, u prostoru Actions: izaberite (osvetlite) Play i kliknite na dugme Edit. U novom dijalog prozoru u prostoru za upis pod oderdnicom Application used to perform action: upišite punu putanju do programa koji želite da koristite kao podrazumevani (default) CD plejer, posle toga dodajte jedan razmak i ukucajte /play.
Na primer, ako se radi o programu FlexiCD koji ste instalisali na direktorijum C:\Program files\CDplayer, ukucajte C:\Program files\CD player\FlexiCD.exe /play.
Sada kliknite OK, pa onda kliknite Close dva puta. Sledeći put, kada u CD-ROM ubacite tzv. 'običan' muzički CD, sviraće novi program po vašem izboru.

Vratite prečicu SHOW DESKTOP
Upravo ste greškom obrisali prečicu Show Desktop iz Quick Launch toolbar-a (deo Taskbar-a pored Start dugmeta)? Ne brinite – postoji jednostavan način da je vratite.
Otvorite Windows explorer (na primer, desni klik na ikonu My computer i onda iz menija odabrati explore ili pak dvostruki klik levim tasterom miša na ikonu My computer). Pronađite direktorijum Windows\System i u njemu nađite fajl Show Desktop. (Ako ne nađete taj fajl, u sledećem savetu ćemo pokazati kako to da se reši). Sada otvorite još jedan prozor Windows explorera i u njemu nađite direktorijum Windows\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch.
Sada u prvom prozoru desnim tasterom miša kliknite na fajl Show Desktop i ne puštajući taj taster prevucite ga u navedeni Quick Launch direktorijum u drugom prozoru. Sada pustite taster i iz malog menija koji se otvori (možda ćete morati sačekati par sekundi da se taj meni otvori) izaberite
Create Shortcut(s) Here. Problem je rešen, prečica za Show Desktop je vraćena.

Oporavite prečicu SHOW DESKTOP
U prethodnom savetu pokazano je kako vratiti greškom obrisanu prečicu Show Desktop iz Quick Launch toolbar-a (deo Taskbar-a pored Start dugmeta). Podsećamo, da je bilo potrebno otvoriti direktorijum (folder) Windows\System , naći fajl Show Desktop; zatim napraviti prečicu na ovaj fajl u direktorijumu (folderu) Windows\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch. Međutim, šta ako ne možete naći fajl Show Desktop u vašem Windows\System direktorijumu? Tada je potrebno da sami napravite taj fajl. Evo kako se to radi.
Otvorite Notepad (kliknite na Start, pa onda Programs, Accessories, Notepad—i ukucajte sledeće:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
Posle toga, iy menija Notepad-a izaberite File/Save i u dijalog prozoru dođite do Windows\System direktorijuma i fajl nazovite Show Desktop.scf . Zatim kliknite na Save i zatvorite Notepad.
Sada samo napravite prečicu na ovaj fajl u direktorijum Windows\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch kako je to opisano u prethodnom savetu i ikonica Show Desktop će se ponovo pojaviti u vašem Quick Launch tulbaru.

Lak pristup folderima
Svima nam je cilj da rutinske poslove, poslove koje najčešće obavljamo za računarom obavimo što je brže i efikasnije moguće. Onima koji relativno često koriste Windows Explorer i pri tome pristupaju po pravilu istim folderima, predlažemo kreiranje posebne meni stavke u Start meniju za iz koje bi se moglo neposredno pristupati tim folderima. Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start, izaberite Open, kreirajte novi folder (nazovite ga 'Folderi' ili drugim nazivom po volji). Kliknite na njega dvostrukim klikom levog tastera miša, pa kreirajte prečice (shortcuts) prema svim onim folderima kojima često pristupate. Podsećamo da se prečice najlakše kreiraju tako što se desnim tasterom miša klikne (jednostrukim klikom) na folder za koji se namerava kreirati prečica, prevucite ga (drag & drop) na odredište prečice pa izaberite Create Shortcut(s) Here iz menija.


farao farao

Admin
Admin

Broj komentara : 17
Join date : 2010-11-12

Vidi profil korisnika http://kasim-jasarevic.bosnianforum.com

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu